Se här - Gilla naturen

Fulufjällets nationalpark
Foto Tomas Franklin /Myra bildarkiv
Tävla och vinn en klassresa
till en nationalpark 2018!
Gilla naturen är en tävling där eleverna fotograferar, filmar och berättar om
platser i naturen som de gillar! Tävlingen är öppen för alla skolklasser i årskurs
4-6 och pågår mellan den 15 februari och
den 30 september 2017.
En vinnande klass belönas med en resa
till en nationalpark i Sverige. Tio klasser
går till final och får medverka med sina
tävlingsbidrag i en utställning om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet
i Stockholm. Alla skolklasser som delGilla naturen är en del av ett läromedel tar får ett diplom och en fin affisch att
som handlar om att upptäcka, uppskat- hänga upp i klassrummet.
ta och uppmärksamma barnens natur. Spännande upplevelser i naturen väntar!
Mer information om läromedlet och tävlingen
på www.gillanaturen.se
www.gillanaturen.se
Sveriges lantbruksuniversitet
Centrum för naturvägledning