Ladda ner PDF - Projektplats för Jagvillveta.se

Fundera över vilken väg som är den bästa att ta för att nå din målgrupp
på det mest effektiva sättet.
För att göra en lyckad kampanj måste din kampanj väcka känslor. Vad ska mottagaren känna?
Målgruppen behöver veta vissa saker för att sen göra det en vill att den ska göra.
Om en är negativ mot vissa idéer i kreationsfasen kommer en del inte våga säga sina idéer
och bidrar till att processen får lägre i tak och
en kan i slutändan gå miste om bra idéer.
Alla idéer och personer förtjänar en chans.
31 cm
pendeltåg.
2-sidig fönsterskylt
buss
140 cm
31 cm
Påstigningsskylt buss
70 cm
50 cm
50 cm
kvadratiskt format
typ 510x510 pixlar
Facebook
Wallstreet
Instagram Tel: 031-774 38 40
SAMARBETSPARTNER FÖR PROJEKTET
Operation Kvinnofrid är en samverkansplattform för att utveckla
arbetet mot våld i nära relationer i Stockholm län. Myndigheter
under Operation Kvinnofrid är Länsstyrelsen i Stockholm län, Polisen,
Stockholms läns landsting, Kriminalvården, Kommunförbundet
Stockholms län och länets samtliga kommuner. Kommunikationsprojektet är ett samarbete mellan Operation Kvinnofrid, Brottsoffermyndigheten och Hemma Annonsbyrå.
jagvillveta.se
ALLT OM BARNS RÄT TIGHETER VID BROT T
www.wallstreetmedia.se