VÄLKOMMEN till öppna förskolan

VÄLKOMMEN
till öppna förskolan
Öppna förskolan Myllan
Jungmansgatan 474, 621 52 Visby
Tel 0498-26 82 53
Öppna förskolan Gurkfröet
Roneväg 34, 623 50 Hemse
tel. 0498-20 47 54
Vägbeskrivning
Med bil: Kör på Allégatan och följ
skyltningen mot Gråbo centrum.
Fortsätt köra på Jungmansgatan
under gångbron.
Efter ca: 500 m ser du på höger
sida en skylt mot ”Öppna Förskolan”. Det finns åtta parkeringsplatser avsedda för Myllans
besökare.
Vägbeskrivning:
Vi finns på Ronevägen 34
i Hemse.
Med buss: Stadstrafikens linje
1 till hållplats JungmansgatanGullvivsvägen, ta en kort
promenad bland de gula
tegelradhusen.
Länktips:
www.gotland.se/myllan
www.gotland.se/gurkfroet
www.sagagotland.se
Socialförvaltningen/ Utbildningsoch arbetslivsförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon 0498-26 90 00 vxl
www.gotland.se/socialtjanst
Med bil: Från Visby ta 142 mot
Burgsvik. Ca 52 km från Visby
kommer du till Hemse.
Myllan i Visby och Gurkfröet i Hemse
Välkomna till
öppna förskolan
Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år
• På öppna förskolan sår vi frön av kunskap genom att dela våra olika erfarenheter.
• På öppna förskolan odlar vi gemenskap och nya kontakter.
• På öppna förskolan ger vi näring genom att bry sig om, stödja, se och uppmuntra varandra.
• På öppna förskolan kan du och ditt barn komma för att leka och umgås med andra barn och vuxna.
Du väljer själv när du vill komma och gå. Vi vill uppmuntra dig att känna
delaktighet. Det kostar inget att delta i öppna förskolans verksamhet.
Enkelt fika finns att köpa till självkostnadspris.
På öppna förskolan arbetar utbildad personal.
Vi kan erbjuda råd och stöd kring barns utveckling och till dig i
föräldrarollen. För oss är det viktigt att du känner dig trygg. Vi för inga
journaler och har tystnadsplikt.