09 hiiri.me - Evelina Hiiri Portfolio

HIIRI.ME
09
Case
FÖRPACK N I NGSDES IGN,
3D & PRINT
Kund
Kartzinel Health med uppdrag att
designa en ny produk tförpacknings
design.
Projek tet
Kartzinel Health tyckte jag var ett fantastiskt roligt projekt som låg nära om
hjärtat eftersom vi själva köper produkten. Uppdraget var att hitta skapa
ett modernare varumärke. designa nya
förpackningsetiketter och sedan presentera allt visuellt.
Jag gjorde mockups, tog fram olika
produktförpackning i 3D där jag även
byggde u nderlag för print.
Etiketter na fick en ny design där jag
ökade tydligheten om produkten samt
skapade en enhetlighet av hela produktlinjen. Dessutom fick varumärket
en nyare logotype eftersom den gammla hade följt med i många år och var
i behov av ett modernare avtramp.
Dessutom infördes en ny typografi för
varumärket samt ett annan nyans av
deras gröna färg som varit en del av
varumärkets trademark.
HIIRI.ME
10
Case
LOGOT YPE
Kund
Kartzinel Health med uppdrag att
designa en ny logotyp.
Projektet
I närbild den nya logotyp som följer
en modern kantig linje. Den gamla
hade följt med i många år och var i
behov av ett modernare avtramp.
Resultatet blev ett 3 dimensionellt
uttryck med nya nyanser av deras
gröna färg som varit en del av varumärkets trademark.
05
HIIRI.ME
11
Case
FÖRPACK N I NGSDES IGN &
ET IKETT DESIGN
Kund
Borås bryggeri med uppdrag att ta
fram en etikett av en julöl.
Projektet
Uppdraget var att hitta och skapa
ett moder nt uttryck för deras julöl.
Det innebar att designa en ny förpackningsetikett och sedan presentera allt visuellt.
Jag gjorde mockups, tog fram olika
produktförpackning i 3D där jag även
byggde u nderlag för print.
Etiketter na fick en ny design där jag
ökade tydligheten om produk ten.
06
HIIRI.ME
12
Case
FÖRPACK N I NGSDES IGN &
ET IKETT DESIGN
Kund
Reco 5. En ny etikettdesign.
Projektet
Et iketten f ick en ny design och produktför packning. Här finns mjukhet
och dynamik. Flaskan är greppvänlig
och etiketten talar mer för innehåll
och ger en högre hälsosam känsla
och god mersmak.
Etiketten täcker hela f laskan, i form
av krympplast.
07
HIIRI.ME
13
Case
ET IKETT DESIGN
Kund
Reco 5. En ny etikettdesign.
Projektet
Et iketten f ick en ny design och produktför packning. Här finns mjukhet
och dynamik. Flaskan är greppvänlig
och etiketten talar mer för innehåll
och ger en högre hälsosam känsla
och god mersmak.
Etiketten täcker hela f laskan, i form
av krympplast.
08
HIIRI.ME
Hallon hjärtan
100mm
Hallon hjärtan
EKOLOGISKT
SMÅGODIS
14
FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL,
FÄRGÄMNEN OCH KONSTGJORDA SMAKÄMNEN.
Case
FÖRPACK N I NGSDES IGN &
INSTRUKTIONER
Kund
50mm
Fritz ekologiska smågodis förpackningsdesign.
Projektet
Här skulle jag ta fram en ny förpack ning för Fritz ekologiska Hallonhjärtan. Detta innebar även att
ge en illustrativ beskrivning för hur
förpackn i ngen ska monteras. Den
beskrivningen är placerad på ovansida av en oöppnad förpackning.
150mm
Hallon hjärtan
EKOLOGISKT
SMÅGODIS
FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL,
FÄRGÄMNEN OCH KONSTGJORDA SMAKÄMNEN.
190mm
09
BUTIKSEXPONERING /
PROFILERING
Vippa
Placering
Skylt
Mått 100mm diameter
Mått 400mm diameter
Mått 30mm diameter
.
ågodis.se
sm
F
t
k
Fritz: På både höger och vänster
sida om bilen ska Fritzlogotypen
placeras på dörrarna centrerat med
en lutning på 11,5º, positiv riktning.
Beskuringen i logotypen görs på “r“.
Fritz/slogan: Placeras centrerat
på huv.
Hemside adress: Placeras på plana
ytan strax under registreringsskylt.
Information
Bil: Volvo XC60 R Design
Färg: Volvo Ice vit
Logotyp/attribut: Fritz, Fritz/slogan
och hemsida.
Färg: PANTONE 375 C
Logomått.
Fritz: ca 150x60cm
Fritz Päron med slogan: 600mm diameter, hemside adress:105mvm
.
w.ekolog
is
ww
.
ågodis.se
sm
F
kt
PANTONE 375 C
Projektet
godis.se
må
s
F
kt
od
en g sak!
ör
Färg
w.ekolog
is
ww
Kund
Fritz ekologiska godis med butiksexponering och prof ilering.
Klistermärke
od
en g sak!
ör
Case
Bil
w.ekolog
is
ww
15
Skyltar vippor och klistermärke
od
en g sak!
ör
HIIRI.ME
Ett axplock ur grafisk manual där jag
skapat hur butiksexponerat material
ska se ut.
www.ekologisktgodis.se
Ballonger
Symbol
Symbol, “Fritz päron” placeras centrerat utan utning. Screentryck, med färg PANTONE 375 C.
10
Sådär då var por tfolion slut men låt oss
inte stanna där.
WWW.HIIRI.ME
0704-80 47 42
Varmt välkommen att ringa mig för
vidare kontak t eller maila på
[email protected]
Tack för att du tog dig titt i min por tfolio
och ser fram emot att höras vid.
Copyright 2015 Evelina Hiiri
Alla rättigheter förbehålls.