Ungdomsstipendiet. - Lions Club Hudiksvall

Ungdomsstipendiet.
Bakgrund.
Lions Clubs international fyller 2017 100 år. För att hedra detta jubileum så
inrättar Hudiksvalls Lionsklubb en fond som skall bekosta ett årligt stipendium
för att ge erkänsla till och stimulera ungdomsverksamhet
§ 1. Stipendiet utdelas årligen till en ungdom i Hudiksvalls kommun som
målinriktat och framgångsrikt arbetat för att utvecklas inom idrott eller kultur.
Stipendiet kan även komma ifråga för ungdomsledare eller till verksamhet för
ungdomar i Hudiksvalls kommun.
§ 2. Stipendiet utgör 10 000 kronor. Statuter och adress finns på vår hemsida,
lionshudiksvall.se/ungdomsstipendiet.
§ 3. Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i
kommunen till: [email protected]
§ 4. Stipendiet utdelas vid ett av Hudiksvalls Lions publika tillställningar. Tid och
plats meddelas stipendiemottagaren.
§ 5. Stipendiat utses av styrelsen för Lions club Hudiksvall.