Elproduktion i Sverige

Elproduktion i Sverige
kraftslag
2014 2015
produktion i TWh
2016 2017 2018 2019 2020
vattenkraft
kärnkraft
vindkraft
biokraft
64
62
12
12
74,5
54,3
16,3
12,0
Summa
150
157,1 151,4
14 feb 2017
Bertil Borglund
61,2
60,5
15,4
14,3