Kallelse till Söderköpings brukshundklubbs Årsmöte den 20 februari

Kallelse till Söderköpings brukshundklubbs Årsmöte den 20
februari klockan 18.30.
Klubben bjuder på smörgåstårta anmäl till
Caroline Skullman, [email protected]
senast den 16 februari om du äter specialkost. Välkomna!