Områdeskarta

Inlastning
Mässan
Avlastings zon
max 5 min
Områdeskarta
UF-Mässan
Entrpernörskap på riktigt 2017
Mässan
Inlastning
Mässan
Av och på
lastings zon
Inspirationsföreläsning &
Prisutdelning
Bussparkering
Inspirationsföreläsning
& Prisutdelning
Bussparkering
OBS! Lastområde, får ej blockeras.
Körriktning bilar och bussar vid
av och pålastning
Gångväg till och från
Inspirationsföreläsning & Prisutdelning