Webbtidbokning

Webbtidbokning
Några tips vid samtal
med patienter om tidsbokning på webben
ÖNSKEMÅL/INLOGGNING
Jag skulle vilja boka en tid.
Jag vill avboka/boka om en tid.
Det ska du få göra men har du sett att du kan boka,
av- eller omboka tider via nätet på 1177.se också?
Det kan vara lite ovant i början men när man väl
kommit igång är det enkelt. Har du mobilt bankid? (Använder du till exempel swish har du redan
ett mobilt bank-id).
Om du inte har ett mobilt bank-id kan du istället
beställa ett lösenord. Klicka på ”logga in” på 1177.
se och välj ”lösenord och sms” så får du ett lösenord direkt till din mobil.
Jag vill boka tid för mitt barn.
Logga först in som dig själv. Där ser du dina barn
(de som är upp till 13 år). Logga in i deras namn och
boka tid.
INVÄNDNINGAR
Det verkar krångligt att logga in.
Det kan vara lite ovant i början men när man väl
kommit igång så brukar det bli lättare. Jag hjälper
dig gärna. Det finns också en instruktionsfilm på
1177.se som tydligt visar hur man går tillväga.
(Berätta också gärna vilka fler tjänster man kan
göra via 1177.se. Till exempel: förnya recept, se
dina läkemedel med flera - beroende på vilka
tjänster er mottagning har).
Varför ska jag logga in och boka
det finns ju knappt några tider?
Ber om ursäkt för det. Vi är ännu i ett uppstartsskede, men vi kommer snart att lägga ut fler tider
som går att boka via 1177.se.
PROBLEM/LÖSNING
Jag försöker logga in men det
fungerar inte.
Om det trots allt inte fungerar så hänvisa till vår
support på 08-123 135 00.