(Microsoft PowerPoint - Dags f\366r medlemsavgift)

Nu är det dags för medlemsavgift !
Timrå bygderåd är den kommunala förlängning av Hela Sverige ska leva –
Västernorrland. Vi driver landsbygdsfrågor som övergriper hela Timrå
kommun och dessutom landsbygdsprojekt som inte är avgränsade till en
begränsad ort eller där det saknas projektägare.
Som medlem får du
Samlad kraft och hjälp kring landsbygdsutveckling
Gratis byalagsförsäkring
Praktiskt hjälp i utvecklingsfrågor
Diskussionspartner
Rösträtt och delaktighet
Projektlånegaranti för Leader
Delta i arbetet kring landsbygdsriksdag 2018
Information och kunskap
Medlemskap i föreningen
Medlem i föreningen kan alla företag, föreningar och organisationer bli som
arbetar för att utveckla landsbygden inom Timrå kommun. Alla medlemmar
har en röst och medlemmar får vara med på våra beslutsmöten, föreningsråd
och besöksnäringsråd.
Medlemsavgifter 2017
Medlemsavgift: 300 kronor för föreningar och företag upp till 2 anställda
Medlemsavgift företag med 3-5 anställda: 500 kronor
Medlemsavgift företag över 5 anställda: 1000 kronor
Definitionen för företag är affärsdrivande organsationer med vinstintresse
Medlemsavgiften betalas in på BG 5069-7721
Skriv avsändande organisation och mejladress
Vänliga hälsningar
Styrelsen i Timrå Bygderåd
www.timrabygderad.se