Fullmakt till årsmöte 2017

FULLMAKT TILL ÅRSMÖTE FÖR SB&K DISTRIKT VÄST
Datum
Tid
Lördagen den 25 februari 2017
13.00
Fullmaktsgranskning klockan 12.00 – 13.00
För rösträtt erfordras fullgjord rapportering och inbetald distriktsförbundsavgift
senast 2017-01-31.
Rösträtten kan kontrolleras i röstlängden som återfinns på förbundets hemsida,
www.kampsportvast.se.
Fullmakt för:
Var god texta
Namn:
Att vid SB&K Distrikt Västs årsmöte lördagen den 25 februari 2017 vara ombud för:
Förening:
SB&K nr:
Antal röster enligt röstlängd:
Distrikt:
Ansvarigs namnteckning
Ansvarigs namnförtydligande
Funktion i föreningen
Ort och datum