. - HD-Sydsvenskan

Prislista 2017
HD-Sydsvenskan har sett över sorteringen av sina helgtidningar.
Fredagstidningen har fokus på kultur och nöje.
Lördagsdelen inriktar sig på näringsliv och livsstil. Därför har
också kulturuppslaget flyttats in i A-delen.
Söndagsdelen är en renodlad satsning på kultur med kritik,
författarporträtt och kulturreportage. Det kommer också att
publiceras en essä varje söndag i denna del.
Innehåll
HD-SYDSVENSKAN, TIDNINGSDELAR ................ 3
PRISTABELLER ...............................................4–5
ANNONSPRODUKTION ...................................... 5
MODULKARTOR T6/T7 ................................... 6–7
SPECIALPLACERINGAR A-DELEN ....................... 8
SPECIALPLACERINGAR LOKALDELEN ................ 9
SPECIALPLACERINGAR PÅ HELGEN ...................10
FASTA TEMADELAR ...........................................11
IBLADNING ...................................................... 12
STICKERS ......................................................... 12
AL 170213
DIGITAL ANNONSERING: hdsydsvenskan.se
Kontakta oss
Tel 040-28 18 00
[email protected]
[email protected]
Digitala medier
[email protected]
Ibladning/stickers
Tel 040-28 18 56
[email protected]
Växel
Tel 040-28 12 00, 042-489 90 00
2
Måndag-torsdag 2 delar
A
B
Intro
Opinion
Nyheter
Världen
Tema
Kultur
Lokalt
Lokal debatt
Sport
Eftertext
TV & radio
Väder
Ekonomi
Börs
Serier och kryss
Familj
A-sista
Hela veckan
Flyttas till
C-delen
fred & sönd
Hela veckan
C
FredagC, SöndagC
Lokala nyheter i de fem olika editionernas B-del
Landskronaposten
Nordvästra Skånes Tidningar
Helsingborgs Dagblad
Sydsvenskan Lund
Sydsvenskan Malmö
1. Landskrona
2. Helsingborg
3. Malmö
4. Lund
5. Kävlinge/Lund/Staffanstorp
6. Höganäs
7. Ängelholm
8. Båstad
9. Åstorp/Bjuv
1. Ängelholm
2. Båstad
3. Höganäs
4. Helsingborg
5. Klippan/Örkeljunga
6. Åstorp/Bjuv
7. Landskrona
8. Lund/Kävlinge/Staffanstorp
9. Lund
1. Helsingborg
2. Höganäs
3. Ängelholm
4. Landskrona
5. Åstorp/Bjuv
6. Klippan/Örkeljunga
7. Lund/Kävlinge/Staffanstorp
8. Lund
1. Lund
2. Lund/Kävlinge/Staffanstorp
3. Malmö
4. Vellinge/Svedala/Burlöv
5. Helsingborg
6. Landskrona
7. Ängelholm
8. Båstad
1. Malmö
2. Vellinge/Svedala/Burlöv
3. Lund
4. Lund/Kävlinge/Staffanstorp
5. Helsingborg
6. Landskrona
7. Ängelholm
8. Båstad
Ordningen kan variera från dag till dag i de olika editionerna.
Fredag 3 delar
C
Nöjen
Nöjen
Kultur
Fredagsdelen har fokus på kultur & nöje.
Kultur
Film
Film
Musik
Musik
Eftertext
Korsord
Fredag
Lördag 3 delar
C
Näringsliv/Lörd
Näringsliv/Lörd
Näringsliv
Lördagsdelen inriktar sig på näringsliv och livsstil. Kulturen flyttar in i A.
Näringsliv
Mat&Dryck
Teknik&Prylar
Bil&Trafik
Eftertext/Motor
Eftertext/Jobb
Korsord
Lördag
Söndag 4 delar
C
D
Kultur Söndag
Kultur Söndag
Kultur Söndag
Söndagsdelen är en renodlad satsning på kultur
med kritik, författarporträtt och kulturreportage.
Hemmadelen med bostad/nyproduktion tillkommer.
Kultur Söndag
Kultur Söndag
Resor
Resor
Resor
Eftertext
Korsord
Eftertext
Eftertext
Eftertext
Sista sidan annons
Söndag
Söndag
H
Intro
Sidan 3 Annons
Hemma
Hemma
Hemma
Sidan 9 annons
Hemma
3
Pristabell pris/systemmodul
PL AC ERING
M OD U L- SY DS V E N S K A N KARTA
HD, NST, LP
TEXTSIDA
M Å -TO FR-S Ö M Å -S Ö
Obegärd
T6
2 359
2 831
2 141
Begärd A-del
T6
2 831
3 397
2 569
Begärd avdelning / Begärd högersida
T6
3 303
3 964
2 997
Temasektion A-del (må-to) AAA
T6
2 831
-
2 569
Tema Helgdel (fr-sö) HHH
T6
-
3 397
2 569
B IL AGO R M Å -TO S Ö SÖ
Hemma (söndag)
T6
-
1 472
1 113
Hemma med tema (söndag)
T6
-
1 472
1 113
EF TERTEXT
MÅ-LÖSÖ
M Å -S Ö
Motor
T7
1 597
1 916
1 762
Resor
T7
1 597
1 916
1 762
Nöje
T7
1 597
1 916
1 762
Bostad
T7
830
1 062
1 762
Fastighet & Kommersiella lokaler
T7
1 198
1 533
1 762
Meddelanden, auktioner
T7
1 996
2 395
1 762
Företagens marknad, Kyrkor
T7
1 597
1 916
1 762
M Å -S Ö M Å -S Ö
Jobb*
inkl sydsvenskan.se/jobb, hd.se/jobb
4 402
3 501
T7
AAA
Tema A-del (månd-torsd)
In på livet (mån-ons)
Köpenhamn (tor)
HHH
Tema Helgdel (fred-sönd)
Film & TV (fred)
Helg (lör-sön)
Hälsa & Motion (sön)
Kultur & nöje (fre)
Mat & dryck (lör)
Musik (lör)
Resor (sön)
Specialplaceringar pris/modulformat
PL AC ERING
M OD U L- KARTA
SPECIAL PL ACER I NG AR SY DS V E N S K A N HD, NST, LP
M Å -TO FR-S Ö M Å -S Ö
A1, modul 61B topp
T6
16 278
19 533
14 772
A1, modul 61 rink/botten
T6
32 556
39 066
29 544
A5/7, helsida
T6
143 856
158 544
143 856
Börsen, modul 33 (tisd-lörd)
T6
29 727
35 676
26 973
A-sista, modul 64
T6
71 928
79 272
71 928
A-sista, modul 38
T6
71 928
79 272
71 928
A-sista, modul 34
T6
35 964
39 636
35 964
B1, modul 62
T6
42 468
50 964
38 544
B1, modul 32
T6
21 234
25 482
19 272
B3, helsida
T6
133 584
147 216
133 584
B TV/radio, modul 33
T6
25 479
30 573
23 121
B-sista Väder, modul 63
T6
50 958
61 146
46 242
B-sista Väder, modul 33
T6
25 479
30 573
23 121
B-sista Mitt i väder, modul 12
T6
5 662
6 794
5 138
B-sista Mitt i v, mod 12 (1 vecka/1 inf/dag)
T6
16 500 (MÅ-SÖ)
13 200
B TV-spots, modul 11
T6
1 038
942
1 246
B TV-spots, modul 11 (1 vecka/2 inf/dag)
T6
14 500 (MÅ-SÖ)
10 500
C1, modul 62 fredag och söndag)
T6
-
47 568
35 964
C3, helsida (fredag och söndag
T6
-
163 056
123 312
C-sista, helsida (fredag och söndag)
T6
-
163 056
123 312
C5-7, helsida (fredag och söndag)
T6
-
163 056
123 312
A3, helsida
T6
158 544
190 272
143 856
NYHET 2017
FredagsC
LördagsC
SöndagsC
PRISER/PLACERINGAR
/FORMAT
se sidan 10
4
Pristabell
Lokala placeringar pris/modulformat
PLAC ERING,
MODULFORMAT
M OD UL- SY DS V E N S K A N KARTAMALMÖ
SY DS V E N S K A N LU N D
HD LP
NST
LOKAL A PL AC ERINGA R M Å -TO FR-S Ö M Å -TO FR-S Ö M Å -S Ö M Å -S Ö MÅ-SÖ
B1, modul 62
T6
22 080
26 496
22 080
26 496
30 060
15 804
24 660
B1, modul 32
T6
11 040
13 248
11 040
13 248
15 030
7 902
12 330
Pristabell
Lokala placeringar pris/systemmodul
PLAC ERING
M OD UL- KARTA
SY DS V E N S K A N MALMÖ SY DS V E N S K A N LU N D HD LP
NST
LOKAL A PL AC ERINGA R M Å -TO FR-S Ö M Å -TO FR-S Ö M Å -S Ö M Å -S Ö MÅ-SÖ
Malmö
1 227
T6
Burlöv/Svedala/Trelleborg/Vellinge T6
Lund
1 472
613736
T6
1 227
1 472
Kävlinge/Lomma/Staffanstorp/EslövT6
613 736
Lokala meddelanden Lund
T6
613736
Lundanöjet
T6
566679
Helsingborg
T6
1 670
Höganäs
T6
1 263
Inland/Bjuv/Åstorp
T6
749
Landskrona
T6
878
Svalöv
T6
749
Ängelholm
T6
1 370
Båstad
T6
749
Inland/Perstorp/Klippan/Örkelljunga
T6
749
Annonsproduktion
Annonsproduktion
Textsida: 70:- per systemmodul +moms
Eftertext: 60:- per sysemmodul +moms
Layout
Timpris 1200:Logotyp 10.000:-
Övrig hantering – annonsmaterial
Avancerad bildbearbetning 1200:- per timme.
Korrigering av digitalt levererat material
1200:- per timme. (Ingen reklamationsrätt.)
Nedladdning av material på internet 100:per annons
Kopior (av annons)
A4 färg 20:- per st
A3 färg 40:- per st
5
Modulkarta T6
8 moduler
38 x 360 mm
18
16 moduler
80 x 360 mm
28
24 moduler
122 x 360 mm
38
32 moduler
164 x 360 mm
48
STÅENDE
HALVSIDA
48 moduler
248 x 372 mm
68
HELSIDA
6 moduler
38 x 268 mm
16
12 moduler
80 x 268 mm
26
18 moduler
122 x 268 mm
36
24 moduler
164 x 268 mm
46
36 moduler
248 x 268 mm
66
5 moduler
38 x 223 mm
15
10 moduler
80 x 223 mm
25
15 moduler
122 x 223 mm
35
20 moduler
164 x 223 mm
45
30 moduler
248 x 223 mm
65
4 moduler
38 x 178 mm
14
8 moduler
80 x 178 mm
24
12 moduler
122 x 178 mm
34
16 moduler
164 x 178 mm
44
24 moduler
248 x 178 mm
64
HALVSIDA
STÅENDE
KVARTSIDA
3 moduler
38 x 133 mm
13
6 moduler
80 x 133 mm
23
9 moduler
122 x 133 mm
33
12 moduler
164 x 133 mm
43
18 moduler
248 x 133 mm
63
2 moduler
38 x 88 mm
12
4 moduler
80 x 88 mm
22
6 moduler
122 x 88 mm
32
8 moduler
164 x 88 mm
42
12 moduler
248 x 88 mm
62
LIGGANDE
KVARTSIDA
1 moduler
38 x 43 mm
11
2 moduler
80 x 43 mm
21
3 moduler
122 x 43 mm
Kartan visar modulernas storlek, inte placering på sidan. Produktionspris 70 kr per systemmodul, moms tillkommer.
31
4 moduler
164 x 43 mm
41
6 moduler
248 x 43 mm
61
6
Modulkarta T7
8 moduler
34 x 360 mm
18
16 moduler
70 x 360 mm
28
24 moduler
106 x 360 mm
38
32 moduler
142 x 360 mm
48
40 moduler
178 x 360 mm
58
56 moduler
250 x 360 mm
78
HELSIDA
6 moduler
34 x 268 mm
16
12 moduler
70 x 268 mm
26
18 moduler
106 x 268 mm
36
24 moduler
142 x 268 mm
46
30 moduler
178 x 268 mm
56
42 moduler
250 x 268 mm
76
5 moduler
34 x 223 mm
15
10 moduler
70 x 223 mm
25
15 moduler
106 x 223 mm
35
20 moduler
142 x 223 mm
45
25 moduler
178 x 223 mm
55
35 moduler
250 x 223 mm
75
4 moduler
34 x 178 mm
14
8 moduler
70 x 178 mm
24
12 moduler
106 x 178 mm
34
16 moduler
142 x 178 mm
44
20 moduler
178 x 178 mm
54
28 moduler
250 x 178 mm
74
3,5 moduler
34 x 155 mm
14B
7 moduler
70 x 155 mm
24B
10,5 moduler
106 x 155 mm
34B
14 moduler
142 x 155 mm
44B
17,5 moduler
178 x 155 mm
54B
24,5 moduler
250 x 155 mm
74B
3 moduler
34 x 133 mm
13
6 moduler
70 x 133 mm
23
9 moduler
106 x 133 mm
33
12 moduler
142 x 133 mm
43
15 moduler
178 x 133 mm
53
21 moduler
250 x 133 mm
73
2,5 moduler
34 x 110 mm
13B
5 moduler
70 x 110 mm
23B
7,5 moduler
106 x 110 mm
33B
10 moduler
142 x 110 mm
43B
12,5 moduler
178 x 110 mm
53B
17,5 moduler
250 x 110 mm
73B
2 moduler
34 x 88 mm
12
4 moduler
70 x 88 mm
22
6 moduler
106 x 88 mm
32
8 moduler
142 x 88 mm
42
10 moduler
178 x 88 mm
52
14 moduler
250 x 88 mm
72
1,5 moduler
34 x 65 mm
12B
3 moduler
70 x 65 mm
22B
4,5 moduler
106 x 65 mm
32B
6 moduler
142 x 65 mm
42B
7,5 moduler
178 x 65 mm
52B
10,5 moduler
250 x 65 mm
72B
1 moduler
34 x 43 mm
11
2 moduler
70 x 43 mm
21
3 moduler
106 x 43 mm
31
4 moduler
142 x 43 mm
41
5 moduler
178 x 43 mm
51
7 moduler
250 x 43 mm
71
0,5 moduler
34 x 20 mm
11B
1 moduler
70 x 20 mm
21B
1,5 moduler
106 x 20 mm
31B
2 moduler
142 x 20 mm
41B
2,5 moduler
178 x 20 mm
51B
3,5 moduler
250 x 20 mm
71B
HALVSIDA
Kartan visar modulernas storlek, inte placering på sidan. Produktionspris 60 kr per systemmodul, moms tillkommer.
7
A
Hela veckan
Specialplaceringar del A (Nyhetsdelen)
Premiumplatsen för den som vill nå hela regionens läsekrets. Här bildar vi opinion, granskar
regionens sjukhus, näringsliv, politik och infrastruktrur, samt berättar om det som händer i riket
och världen. I veckan finner du kultur och teman som In på livet och Köpenhamn här.
SYD: mån–tors 16 278:- fre–sön 19 533:HD: mån–sön 14 772:-
A
Sidan A3 HDSYD
(kan ej bokas sep SYD eller sep HD)
mån–tors 343 536:fre–sön 375 264:-
Sidan A5/7
SYD
mån–tors 158 544:fre–sön 190 272:HD
mån-sön 143 856:SYD: mån–tors 32 556:- fre–sön 39 066:HD: mån–sön 29 544:-
Minsta modulformat del A
1/8 del sida (6 systemmoduler)
ex modul 32 / modul 23 / modul 61.
Familjesidan del A, 1-4 systemmoduler
ex modul 12, 22, 41 mfl.
Tema A-del må-to mod 34, mod 38
Tema
modul 38
Börs modul 33
SYD
mån–tors 67 944:HD
mån–tors 51 384-
Tema
modul 34
SYD
mån–tors 28 308:HD
mån–tors 25 692:-
SYD
tis–tors 29 727:fre–lör 35 676:HD
tis–lör 26 973:-
Sista sidan
modul 38
SYD
mån–tors 79 272:fre–sön 95 136:HD
mån–sön 71 928:-
Sista sidan
modul 34
Sista sidan
modul 64
SYD
mån–tors 39 636:fre–sön 47 568:-
SYD
mån–tors 79 272:fre–sön 95 136:-
HD
mån–sön 35 964:-
HD
mån–sön 71 928:-
8
B Specialplaceringar Lokaldelen
Hela veckan
Arenan för närhet,
lokalt engagemang
och passion. Här finns
allt om din kommun,
grannkommunerna samt
sporten. Avslutningsvis
ger delen dig tv, radio
samt väder.
B
B
Sidan B3
SYD
mån–tors 147 216:fre–sön 176 640:HD
mån–sön 133 584:-
Ettan modul 62
SYD mån–tors 42 468:- fre–sön 50 964:HD mån-sön 38 544:-
Ettan modul 32
SYD må–to 21 234:fre–sön 25 482:HD må–sö 19 272:-
Paketpris på Mitt i väder, modul 12.
En annons per dag, totalt 7 annonser
SYD 16 500:HD 13 200:Mitt
i
vädret
TV/Radio
modul 33
TVspot
SYD må–to 25 479:fre–sön 30 573:HD må–sö 23 121:-
TVspot
Sista sidan
modul 63
SYD mån–tors 50 958:fre–sön 61 146:-
TVspot
HD mån–sön 46 242:-
Sista sidan modul 33
SYD
mån–tors 33 192:fre–sön 38 286:HD
mån– sön 23 121:TV-spots modul 11, 4-färg, 2 st
Två annonser per dag, sju dagar, totalt 14 annonser
SYD 14.500:- HD 10.500:-
Lokala meddelanden
Lundanöjet
Specialplacering i Sydsvenskan för föreningar
och församlingar. Fri typografi men endast sv/v,
maxformat modul 26.
Placering på lokalsida Lund i Sydsvenskan,
under vinjett Lundanöjet.
Fri typografi, 4-färg.
P R IS/ MODUL I SY DSV E NSKAN
Malmö/Lund samt Sport, s/v
MÅN–TOR S
613:-
FR E–SÖN
736:-
PRI S/M ODUL I SYD SV E NSKA N
Lundanöjet, lokalsida Lund
M Å N–TORS
F RE–SÖN
566:-
679:-
Ev produktion tillkommer.
9
C
Fredag
Lördag
Söndag
Specialplaceringar
Kultur & Nöje, fredag-söndag
Platsen för kultur och nöjesnyheter, reflektioner och recensioner, värderingar och
människors berättelser. Hit flyttar Kultur och tema på helgen.
C
Sidan 3
SYD fre–sön 163 056:HD mån–sön 123 312:-
Sista sidan
SYD fre–sön 163 056:HD fre–sön 123 312:-
Ettan modul 62
SYD fre–sön 47 568:HD fre–sön 35 964:-
FREDAGS-C med fokus på kultur och nöje
Nöjen, Kultur, Film, Musik, Korsord. Ev eftertextmarknader.
PRISER FREDAG:
C01
C03
C05-07 (NY)
C Sista sidan
SYD
3964
3397
3397
3397
HD
2997
2569
2569
2569
M62
M68
M68, M64, M38
M68
LÖRDAGS-C inriktar sig på näringsliv och livsstil, kulturen flyttar in i A-delen
Näringsliv/Lördag, Näringsliv, Mat&Dryck, Teknik&Prylar, Bil&Trafik, Korsord.
Eftertextmarknaderna Motor och Jobb.
PRISER LÖRDAG:
C01
C02 (NY PLACERING!)
C03
C Näringsliv 05-07
C Näringsliv obegärd
C Helg
C Mat&Dryck
C Teknik&Prylar
C Trafik&Bilar
C Sista sidan
SYD
3964
2061
2061
1767
1472
2061
2061
2061
2061
3397
HD
2997
1558
1558
1336
1113
1558
1558
1558
1558
2569
M62
M62
M68, M64, M38
M68, M64, M38
M68, M64, M38, M34, M43, M32, M62
M68, M64, M38, M34, M43, M32, M62
M68, M64, M38, M34, M43, M32, M62
M68, M64, M38, M34, M43, M32, M62
M68, M64, M38, M34, M43, M32, M62
M68, M64
SÖNDAGS-C är en renodlad satsning på kultur
Kultur Söndag, Resor, Korsord. Ev eftertextmarknader.
PRISER SÖNDAG:
C01
C03
C05-07 (NY)
C Sista sidan
SYD
3964
3397
3397
3397
HD
2997
2569
2569
2569
M62
M68
M68, M64, M38
M68
10
Fasta temadelar
HEMMA
Hemma
SÖNDAG
Hemmadelen består av reportage kring inredning och
boende. En gång i månaden har vi ett fast tema. Här
samlar vi även vår stora marknadsplats för bostad och
fastighet.
Grundpris/modul i Hemma Sydsvenskan 1.472:- HD/NST/LP 1.113:SIDAN 1
SIDAN 3
GRAFIK
SISTA RED SISTA SIDAN CIRKELN
MODUL 62 MODUL 68 MODUL 64 MOD 38/64 MODUL 68 ETTAN 22
Ettan modul 62
Sydsvenskan 26.496:-
120.144:-
35.328:-
35.328:-
105.984:-
8.832:-
HD/NST/LP
90.864:-
26.712:-
26.712:-
80.160:-
6.680:-
20.040:-
Hemma med tema 2017:
26/3 Trädgård
23/4 Bygg om - Bygg nytt - Bygg till
28/5 Sommarens fester
10/9 Trädgård
29/10 Ljus & värme
10/12 Jul
ENDAST SYDSVENSKAN
TV & RADIO
TV-bilagan
TV & RADIO
TV & RADIO
ONSDAG
Var ensam annonsör i vår TV-bilaga
som utkommer onsdagar.
PAKET WRAP 15 ANNONSER
4 helsidor (3 st 68, 1 st 6 x 320 mm),
1 st 62 samt 14 st spots modul 11
82.500:-
PAKET RINK 15 ANNONSER
1 st 62 samt 14 st spots modul 11
19.800:-
6 x 320 mm
modul 62
11
11
Ettan modul 63
11
Ibladning
Med ibladning når du dina kunder redan tidigt på morgonen, tillsammans med
HD, Sydsvenskan eller Hallå. Ett enkelt sätt att få ut ditt buskap i ett annat format
än tidningens, med ditt eget val av form, färg och papper.
Vikt
Pris per ex
Dubbel Ibladning
Pris per ex
efter 20:e
Pris per ex
Exklusiv Ibladning
Pris per ex
efter 20:e
Tilläggsdistribution
Tidningsbärarna
1,09
1,13
1,31
1,37
1,44
0–10 gram
11–20 gram
1,14
1,21
1,41
1,48
1,48
21–30 gram
1,19
1,27
1,46
1,51
1,52
31–40 gram
1,26
1,32
1,53
1,59
1,56
41–50 gram
1,32
1,40
1,61
1,67
1,60
51–60 gram
1,39
1,45
1,68
1,74
1,64
61–70 gram
1,47
1,55
1,78
1,85
1,68
71–80 gram
1,54
1,64
1,88
1,95
1,72
81–90 gram
1,61
1,71
1,98
2,05
1,76
91–100 gram
1,68
1,78
2,08
2,15
1,80
Tillägg vid vikt över 80gr 0,6öre/gr
Priserna är inklusive reklamskatt och gäller Sydsvenskan, HD och Hallå. Exklusive moms. Sampling: för distribution av varuprover etc sänd dummy
till ibladningsansvarig för påseende och offert. Med reservation för prisjusteringar.
Stickers
Stickers är annonsplatsen på förstasidan, som lämpar sig särskilt väl när
du vill att kunden ska nyttja ett kupongerbjudande, få en kom-ihåg-lapp,
eller om du bara vill synas lite extra. Förstasidan HD, Sydsvenskan och
Hallå! från 1,20 kr/st.
Upplaga
Sydsvenskan
Mån – tors 68.000 ex
Fre – lör 87.000 ex
Sön 89.000 ex
HD
Mån-tors 30.000 ex
Fre-sön 32.000 ex
NST
Mån-tors 17.000 ex
Fre-sön 18.000 ex
LP
Mån-tors 6.000 ex
Fre-sön 6.500 ex
Hallå!
Vellinge/Näset 16.500 ex
Malmö city 84.000 ex
Malmö väster 66.000 ex
Lund 52 500 ex
Lomma/Bjärred 13 000 ex
Kävlinge 13.500 ex
Landskrona/Svalöv 28.000 ex
Helsingborg 68.000 ex
Höganäs 15.000 ex
Ängelholm 22.500 ex
Pris inkl tryck och distribution. För format, annan design eller mindre upplaga, begär offert.
Färdigt korrektur i PDF-format senast 14 dagar innan utgivningsdag. HD-Sydsvenskan måste ge sitt
godkännande innan utgivning kan ske. Stickers kan också köpas i mindre geografiska områden, t ex
Lund, i samtliga produkter. Hallå! utkommer även i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Ängelholm.
12