Fjärrundervisning

Fjärrundervisning
I Skellefteå pågår ett projekt med att starta upp fjärrundervisning i modersmål.
Att ha fjärrundervisning är ungefär som att ha undervisning i ett vanligt klassrum. Den
stora skillnaden är att elever och lärare inte träffas fysiskt utan via en dator.
I undervisningen används ett videkonferensprogram med ljud och bild.
Undervisningen sker i realtid och med digitala verktyg.
Som fjärrelev har man tät och regelbunden kontakt med sin lärare som hjälper
med handledning och bedömning av inlämningsuppgifter.
Vi erbjuder en del av våra språk via fjärrundervisning men det är fortfarande som
en testverksamhet. Målsättningen är att vi ska komma igång längre fram.
Vilken utrustning och vilket stöd behövs?
Skolan ska se till att eleven har tillgång till följande utrustning och stöd:
1. En dator.
2. USB-headset med mikrofon.
3. En kontaktperson på skolan som kan hjälpa eleven med utrustning och att
komma igång.
Instruktioner om hur fjärrundervisningen går till skickas till kontaktpersonen via epost