Prislista vaccinationer

Prislista vaccinationer
Besöksavgift: 300 kr/person
Återbesök: 300 kr/person
Vaccin mot
Vaccinkostnad vid varje
Hepatit A (vuxen) 2 doser. 1 dos
innan avresa. Dos 2 efter 6-12
månader.
380 kr.
Hepatit A (barn) 2 doser. 1 dos
innan avresa. Dos 2 efter 6-12
månader.
360 kr.
Hepatit B (vuxen) 3 doser. 2
doser innan avresa med helst en
månads mellanrum. Dos 3 efter
6-12 månader.
380 kr.
Hepatit B (barn) 3 doser. 2 doser
innan avresa med helst en
månads mellanrum. Dos 3 efter
6-12 månader.
360 kr.
Hepatit A + B (vuxen) 3 doser.
Dos 1 och 2 innan avresa helst
med en månads mellanrum. Dos
3 efter 6-12 månader.
480 kr.
Hepatit A + B (barn) 3 doser. Dos 400 kr.
1 och 2 innan avresa helst med en
månads mellanrum. Dos 3 efter
6-12 månader.
Stelkramp-Difteri
350 kr.
Stelkramp, difteri, kikhosta
375 kr.
Stelkramp-Difteri-Polio-Kikhosta
400 kr.
Polio
350 kr.
Kolera/Turistdiarré 2 doser.
470 kr.
Helsa Östersund Specialistvård,. Akademigatan 4C. 831 40 Östersund. 063-670 20 00. helsa.se
Kolera påfyllnad en dos.
300 kr.
Fästingburen (vuxen)
hjärninflammation – TBE 3 doser
inom ett år. Dos 1 och 2 med en
månads mellanrum.
380 kr.
Fästingburen (barn)
hjärninflammation – TBE 3 doser
inom ett år. Dos 1 och 2 med en
månads mellanrum.
360 kr.
Gula febern.
430 kr.
Japansk encefalit
(hjärnhinneinflammation) 2
doser innan avresa med minst 1
veckas mellanrum.
1 100 kr.
Meningokockinfektion –
hjärnhinneinflammation 1 dos
innan avresa ACWY.
670 kr.
Vaccin i tablettform mot
tyfoidfeber.
300 kr.
Vaccin mot tyfoidfeber.
380 kr.
Rabies. 3 doser enligt speciellt
schema innan avresa.
730 kr.
Årsinfluensa
325 kr inkl. besöksavgift.
Mässling-Påssjuka-Röda hund
350 kr.
Vattkoppor
570 kr.
Tuberkulintest innan
tuberkulosvaccination.
400 kr.
2