INVISIO: Inbjudan till telefonkonferens för Q4 och helåret

Stockholm den 16 februari 2017
INVISIO: Inbjudan till telefonkonferens för
Q4 och helåret 2016 den 24 februari kl 11:00
INVISIO bjuder in media, investerare och analytiker till en telefonkonferens den
24 februari 2017 klockan 11:00 där VD Lars Højgård Hansen och CFO Thomas
Larsson presenterar INVISIOs delårsrapport för perioden oktober-december
samt helåret 2016.
Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten
följt av en frågestund.
Rapporten publiceras samma dag klockan 8.30.
Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan. Vänligen ring in 5-10 minuter före
utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar på fastställd tid.
Sverige: +46(0)8 5065 3937
Danmark: +4532 71 16 59
Storbritannien: +44(0)20 3427 1915
Tyskland: +49(0)69 2222 10622
Frankrike: +33(0)1 76 77 22 29
Konferens-ID: 1655905
Webcast
För att följa presentationen via webben använd nedan länk:
http://edge.media-server.com/m/p/pvi8hkzd
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-post: [email protected]
Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: [email protected]
Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för
användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid
kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som
kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga
sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.
INVISIO Communications AB | Box 151 | SE-201 21 Malmö | Sweden | www.invisio.com