Hur mår barnen? - Ericastiftelsen

Hur mår barnen?
Ericastiftelsen anordnar två kvällsseminarier riktade till personal i t ex förskola, skola och andra
yrkesverksamma med intresse för yngre barns psykiska hälsa och utveckling. Seminarierna tar upp
betydelsen av goda relationer och medveten närvaro som en förutsättning för barns utveckling och lärande.
Torsdag 23/3 2017 17.30-19.30 Hur kan vi få barns hjärnor att växa? Malin Kan
Föreläsningen kommer att handla om hur barns hjärnor utvecklas från spädbarn upp till skolålder och vad barn
behöver för att utvecklas både fysiskt, kognitivt och känslomässigt.
Malin Kan är överläkare vid Ericastiftelsen,
specialist i barn och ungdomspsykiatri och
utbildad psykoanalytiker.
Onsdag 26/4 2017 17.30-19.30 Traumamedvetenhet i förskolan – att förstå och arbeta med barn i utsatthet
Anna Hellberg
Det finns stor potential för förskolan och pedagoger i verksamheten att bidra till ett utsatt barns möjlighet till
återhämtning och läkning. Föreläsningen handlar om att förstå trauma i förskolans värld, liksom en teoretisk och
praktisk genomgång av de faktorer som är viktigast för att skapa möjlighet till återhämtning och läkning i
förskolemiljön – trygghet, relationer och coping.
Anna Hellberg är legitimerad psykolog och
blivande specialistpsykolog i
förskolepsykologi. Anna arbetar som
förskolepsykolog i Trelleborgs kommun,
med konsultation, fortbildning och
utvecklingsarbete. Anna har skrivit
boken Psykologi i förskolans vardag och
arbetar med en ny bok för förskolepersonal
om traumamedvetenhet i förskolan.
Anmälan är bindande och skickas till Eva Walldén, [email protected] (senast en vecka innan det
önskade tillfället). Kostnad: 200 kr för en kväll och 300 kr för båda föreläsningarna. Fika ingår!
Varmt välkomna!