planeringen - År 5 Herrängens skola

Tid, längd, vikt och volym vt-17 åk 5
Lektionsmål
Att göra
Ansvar
Vecka 6
Lektion 1
Kunna använda olika
tidsbegrepp
Kahoot
Genomgång tidsbegrepp.
A-boken s. 98 -100
Labb: Sortera enheter
Genomgång: Prefix.
A-boken s. 101- 102
Lektion 2
Kunna jämföra enheter
Lektion 3
Kunna växla mellan
längdenheter
A-boken s. 103-105
Kahoot: tidsbegrepp
Kunna växla mellan
längdenheter
Kunna använda
volymenheter
Begreppsspel
A-boken s. 103-105
Kunna:
- ditt
personnummer och
vad siffrorna i det
betyder
- känna till olika
tidsbegrepp
- skriva datum på
olika sätt
- skriva klockslag
digitalt och analogt
Vecka 7
Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
Kunna använda viktenheter
Vecka 8
Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
B-boken s. 96-98
Begreppsspel
B-boken s. 99-101
Träna
Träna
Prov
Kunna använda
och växla mellan
enheter
Veta vad prefixen
betyder (kilo,
hekto, deci, centi
och milli)
Träna inför provet
Extra: Gör uppdragen på bingel
Catha Glaas, Lisa Ek Herrängens skola februari 2017