Kompetensbeskrivning Keith Sivenbring_170205

ARNQVIST & SIVENBRING AB
KOMMUNIKATION & LEDARSKAP
KEITH SIVENBRING
- KONSULT I KOMMUNIKATION, LEDARSKAP,
STRATEGISK UTVECKLING OCH SÄLJ
”Min drivkraft är att inspirera och utveckla människor och
ta fram strategier som skapar tillväxt. Jag förändrar attityder
och tränar ledare och medarbetare till att bli “trygga doers”
utifrån mål, visioner och varumärke.”
FRAMGÅNGSFAKTORER SOM SKAPAR TILLVÄXT
• Tydligt ledarskap & strategisk utvecklingsplanering
• Engagerade, delaktiga medarbetare
• Försäljning som skapar goda relationer och
beskriver nyttoeffekter
FÖRSÄLJNING & KUNDER
COACHANDE METODER
Relationsskapande sälj - utbildning
“Goda relationer leder till goda affärer”
Coachande metoder i projektutveckling
“Kunden köper inte av den säljare som kan produkten bäst, utan av den säljare den gillar, litar på och
som kan beskriva nyttan för kunden.” Positiv feedback, samskapande, coachande frågor, motivation och
nyttoeffekter utifrån både fakta och känslor underlättar
säljprocessen.
• Du blir en trygg ”doer” och lyssnande säljare som
blir mindre beroende av dagsformen.
Det coachande förhållningssättet förstärker förankringen och nyttoeffekterna i utveckling av människor, företag och processer.
• När du som ledare eller rådgivare coachar, sätter
mål, skapar aktiviteter och följer upp, känner
människor sig mera delaktiga och gör vad de ska.
• De ser nyttan och blir bättre på att leverera och
verkligen genomföra de aktiviter som behövs för
att nå ett lyckat resultat.
• Med en framångsrik metod, samskapande och
coachande frågor skapas delaktighet som motiverar
kunden att genomföra affären.
• Människorna får verktyg till att utveckla sina
egna resurser och blir inte beroende av andra för
att skapa kontinuitet och en hållbar tillväxt.
• Försäljningen blir enklare och du når ett bättre
resultat när du hjälper kunden med argument till att
förankra affären vidare.
Processledare - Moderator
Pitchträning – presentation av idé, företag
eller organisation
Rollspel med feedback och träning på att formulera
och leverera säljande pitchar utifrån varumärket.
• Du får öva på en kärnfull hisspitch på 45 sek,
en mingelpitch på 10 min och ett säljmöte på
1,5 tim.
• Du känner dig säker, inspirerad och motiverad när
du säljer och skapar goda relationer.
Processledaren inspirerar, skapar delaktighet, tar fram
underlag till förändring, förankrar beslut och underlättar genom att involvera gruppen i processen med att ta
fram behov, mål och metoder för att implementera nya
strukturer och arbetssätt.
• Medarbetarna känner sig inspirerade, delaktiga
och
motiverade till att bidra aktivt med sina kunskaper
till utveckling.
• Förändringsprocesser genomförs enklare med bättre
resultat när medarbetarna känner sig involverade och
när att deras kompetens är efterfrågad.
LEDARSKAP & ORGANISATION
OM KEITH SIVENBRING
Ledarstöd
Jag jobbar sedan 2013 vid Arnqvist & Sivenbring AB med att
inspirera ledare och medarbetare till att skapa tillväxt, goda
arbetsplatser och till att bli trygga i att sälja.
Tidigare chef inom folkbildningen i Göteborg och personalutbildare inom statlig myndighet. Ordförande för Luleå Näringslivs Branschråd för Kompetensförsörjning. I grunden är jag
tekniker.
Med en ettårig amerikansk utbildning till ICF-coach på
PCC-nivå (Professional Certified Coach) och mera än 1 500
timmars coacherfarenhet, har jag behörighet att utbilda coacher
enligt ICFs riktlinjer. Inom Arbetsförmedlingen producerade jag
utbildningar och genomförde över 90 personalutbildningar inom
samtalsmetodik, coaching, ledarskap och myndighetsutövande
för flera än 1 000 anställda.
Du coachas i hur du kan kommunicera och hantera frågor
som t ex medarbetarsamtal och organisationsutveckling.
• Vi tränar dina egna case, du får feedback och
utmaningar som praktiseras i skarpt läge och följs upp
vid efterföljande samtal.
• Du får bolla tankar kring verksamhets- eller affärsutveckling och hur du motiverar dina medarbetare till att
bli doers som verkligen levererar, utifrån varje individs
unika förutsättningar.
• Du kan stämma av dina beslut med någon opartisk
med sekretess och blir tryggare när du agerar.
Strategiskt stöd till styrelse & ledningsgrupp
Gruppen får input utifrån och tränas i att kommunicera
för att bli effektiva team.
• Vi diskuterar roller och och vilket ansvar man har och
skapar samsyn kring ledningsgruppens/styrelsens uppgift.
• Vi jobbar med målsättning och ta fram strategier för
att utveckla företaget på kort och lång sikt och skapar
förutsättningar att nå målen med ökad lönsamhet.
• Med strategiskt stöd blir deltagarna blir mera strukturerade och kan fokusera på att jobba med rätt frågor i rätt
sammanhang.
UTVECKLING AV MEDARBETARE
Inspirationsföreläsning – Att skapa goda
relationer
Med humor, psykologi och övningar om hur människor
fungerar diskuterar vi drivkrafter, feedback och om hur
vi skapar goda relationer och förtroende.
• När medarbetarna förstår hur våra behov styr oss och
hur människor fungerar, blir de bättre på att skapa
hållbara relationer med sina kunder och kollegor.
• Motiverade medarbetare som stöttar varandra fokusserar på rätt saker, har roligare på jobbet, blir resultatinriktade och mera effektiva.
Teambuilding
Arbetsgruppen inspireras till att bygga upp en trygg,
kreativ och effektiv arbetsplats. Med utgångspunkt från
mål, visioner och varumärke görs överenskommelser
om hur vi kommunicerar för att skapa ett smidigt och
professionellt team.
• Trygga team som förstår varandras behov och har
gemensamma normer lägger mindre tid på konflikter.
• Med kännedom av varandras resurser och olikheter
förbättras samarbetet och resultatet.
REFERENSKUNDER
Ledarstöd & Strategisk utveckling
Svalson, ICA, Ahlsell AB, LTU Business, BnearIT, J&B Elinstallationer, Vatten & Miljöbyrån, Eurosko, Team Sportia,
Visit Luleå, Visit Skellefteå, Husvagnscenter, Wikstens
Fastigheter, Resia, Colorama, Opalen konditori, Skapa Konferens, Älvsbyn, Malå, Sorsele och Arvidsjaurs kommuner,
Piteå Hälsocentral, Älvsbyns Hälsocentral, Örjans Herrkläder,
Sehlbergs Oljor, m fl.
Föreläsningar & Teambuilding
Svalson, ICA, BnearIT, Norrbottens Handelskammare, Vatten &
Miljöbyrån, Stora Chefsdagen i Luleå Kommun, Luleå Tekniska Universitet, Luleå Näringsliv AB, Visit Skellefteå, Bodens
Näringslivskontor, Näringslivskontoret Skellefteå, Vuxenskolan,
Visit Luleå, Företagarna, Swedish Lapland, Opalen konditori,
Din Hemservice, Fabriken, Skapa Konferens, Luleå Stöd &
Omsorg, Sorsele Kommun, Älvsbyns och Arvidjaurs kommuners Flyktingboende, IC Quality, Piteå Hälsocentral och Älvsbyns Hälsocentral.
Utbildningar
Handelsbanken, LTU Business, Svalson, Almi, GMKkoncernen, BnearIT, Trygghetsspar, Visit Skellefteå, Visit Luleå,
Boden Turism, GeekTown Kommunikationsbyrå, Piteå Hälsocentral och Älvsbyns Hälsocentral.
Moderator, processledare, konferencier
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå Näringliv, Sorsele,
Arvidsjaur och Överkalix kommuner, Svenska Jaguarklubben.
Karriärcoaching
Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Coachhuset
och Arctos Labs.
REFERENSPERSONER 2017
Handelsbanken Kundsupport, Stefan Evholt, chef, 070-6065785
Svalson AB, Maud Spencer, VD, 070-6215315
BnearIT, Anders Hermanson, marknadschef, 070-2669636
Luleå Näringsliv, Matz Engman, VD, 070-2775050
Piteå Hälsocentral, Ronny Grundström, verksamhetschef,
070-3502608
Keith Sivenbring, Arnqvist & Sivenbring AB
0730-50 43 00
[email protected]