Träteknikerutbildning i Hammarö AB

T R ÄT EK N I K ER
Tänkbara
yrken!
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
400 YH-POÄNG
Inredningssnickare | Säljare av trävaror | Hustillverkare | CNC-operatör | Egenföretagare
Industrier med många yrkesmöjligheter: sågverk, hyvleri, handelsbrädgård
ATT ARBETA MED TRÄ
Trä är kanske ett av naturens mest formbara material och har
använts sedan urminnes tider – både för dess praktiska funktion
och för att det är vackert. Trä kommer också ha en stor betydelse
i framtiden, främst av ekologiska skäl.
TÄNKBARA YRKEN
Genom hyvling och komponenttillverkning skapas bland annat
lister och paneler till byggvaruhandeln. Som sågverkstekniker
bestämmer du uppdelningen av stock samt hur trämaterialet ska
torkas till rätt fuktkvot. Många småhus byggs av fabrikstillverkade
moduler som sedan monteras på plats. Möbler och inredning kan
tillverkas manuellt och med hjälp av datorstyrda fräsar utifrån
digitalt framtagna ritningar. I samtliga delar av träbranschen
finns också ett stort behov av duktiga säljare.
ÄMNESKUNSKAPER
Inom träteknikerutbildningen studerar vi bland annat trädesign,
produktionsekonomi, ledarskap samt Svenska för tekniker
och Engelska för tekniker. Utbildningen avslutas med ett
större examensarbete där de studerande tillsammans med
praktikföretagen fördjupar sig i ett område som har betydelse för
företagens och individens utveckling.
SPÄNNANDE KARRIÄRMÖJLIGHETER
Träteknikerutbildning i Hammarö AB (TTU) ligger vid Skoghalls
centrum, tio minuters bussresa från Karlstad. I den tidigare
Rikssågverksskolans lokaler har vi en unik utbildningsanläggning
där vi kan hantera hela tillverkningsprocessen. Utbildningen är
utformad i samarbete med branschen för att motsvara kraven på
framtidens medarbetare, i såväl stora som mindre företag.
KONTAKTNÄT
En fjärdedel av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete) på
träföretagen vilket ger nyckelkunskaper och inte minst värdefulla
kontakter. För att få ett stort kontaktnät ingår mässbesök samt att
leverantörer till träindustrin kommer till skolan och presenterar
sina produkter.
TTU
H
AM
M AR
Ö
b
öa
utbildning i hamm
iker
ar
ekn
Trä
t
Vill du jobba med ett levande material är utbildningen
till trätekniker ett naturligt val.
Vid träteknikerprogrammet får du lära dig hela
produktionskedjan; från uppdelning av stock till att
designa och tillverka färdiga produkter.
K U RSPL A N
T R ÄT EK N I K ER
25 p
CAD och CNC-teknik
30 p
Engelska för tekniker
15 p
Examensarbete
30 p
Fanering - ytbehandling
20 p
Hyvelteknik
15 p
Introduktion/branschkunskap
10 p
LIA Anställnings- och fördjupningslian
25 p
LIA Byggvaruhandlen och snickeritillverkning
25 p
LIA Specialisering
25 p
LIA Sågverk och träindustri
25 p
Massivträtillverkning
30 p
Miljö- och arbetsmiljöarbete
20 p
Produktionsekonomi
15 p
Styr- och reglerteknik samt underhåll
20 p
Svenska för tekniker
15 p
Sågverksteknik
15 p
Trä som material
20 p
Trädesign
20 p
Totalt 80 veckor.
400 p
STOR ARBETSMARKNAD
Efter slutförd utbildning 2016 fick 87 % av eleverna
anställning eller fortsatte studera. Läs mer om våra
tidigare elever Simon, Joachim och Julia:
Simon Fredriksson
Efter sina två år på Träteknikerutbildningen arbetar han som
produktionsledare på Nyarp
Produktion AB i Åsarp, som är
ledande inom sin tillverkning i
Skandinavien. Snickeritillverkningen innehåller massivträbearbetning och produkter
tillverkade av skiv- och plattmaterial.
Joachim Wretman
Producerad av Koi.Produktionsbyrå
Joachim arbetar idag som proffssäljare på Beijer Byggmaterial
AB i Karlstad och hjälper lokala
och regionala byggare i deras
byggprojekt. Han ansvarar för en
av Karlstads största kunder som har projekt runt om
i Sverige, främst genom att ta fram rätt produkter
till rätt pris.
Julia Löfstrom Svensson
Julia arbetar idag på VIDAs Sågverk i Nössemark. Hon gjorde ”Sågverkshandboken” som
examensarbete. Idag har den sålts i över 1 000
exemplar, till medarbetare inom Svensk Träindustri.
ANSÖKAN
Läs mer om utbildningen på www.ttuhammaro.se. Ansökan gör du via
www.yh-antagning.se. Du som söker ska ha grundläggande behörighet
från gymnasiet samt lägst godkänd i kurserna Svenska B/Svenska 2,
Engelska A/Engelska 5 och Matematik A/Matematik 1, eller motsvarande
kunskaper. Vi kräver även godkända betyg från kurser i ett yrkesprogram
med hantverksinriktning eller från en industriutbildning. Studerande från
teoretiskt program ska ha godkända betyg i kurser inom ett tekniskt område.
Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.
STARKT ENGAGEMANG FRÅN BRANSCHEN
Specialkompetens är avgörande för alla företag. Yrkeshögskoleutbildningen Trätekniker
innehåller allt från produktion till affärsmannaskap.
Charlotta Nilsson är HR Specialist vid Moelven Industrier
AB och engagerar sig i träutbildningens utformning.
– Vi som jobbar inom träbranschen ser mycket positivt
på att vi tillsammans med yrkeshögskolan kunnat skapa
en utbildning om förser oss med kompetent arbetskraft.
Jag sitter i ledningsgruppen för denna utbildning, och
tillsammans med mina kollegor har jag stor möjlighet
att påverka utbildningens innehåll och se till att
studenterna får de kunskaper som behövs ute hos FOTO Moelven
oss i arbetslivet.
– Vi önskar betona att vi ser denna Yh-utbildning som en god
rekryteringskanal i vårt arbete med att lösa framtida kompetensbehov och
anställa kvalificerade och engagerade medarbetare. En viktig hörnsten i
vår strävan att fortsätta vara konkurrenskraftiga, säger Charlotta.
FOTO Moelven
TTU
H
AM
M AR
Ö
b
öa
VILL DU VETA MER?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta
Jörgen Esslingeqvist som är utbildningsansvarig.
Telefon 070 – 566 05 58
E-post [email protected]
Gilla oss på Facebook: Träteknikerutbildning i Hammarö AB
Webbplats: www.ttuhammaro.se
utbildning i hamm
iker
ar
ekn
Trä
t
Arbetsliv