SVEA kallelse Årsmöte 2017

KallelsetillÅrsmöte2017
Tisdagen21februarikl18.00avhållesÅrsmötepåRestaurangRibersborgMalmö.
Efteravslutatmöteätervigemensammiddagbeståendeavförrätt,varmrättochavslut
medkaffeochkaka.
RestaurangRibersborggerossföljandemeny:áSEK250.-/person,Lättöl/vatteningår.
Kostnadförvin,starköltillkommerfördesomsåönskar
Förrätt:Laxrulladmedräkor.
Varmrätt:FilèMignon,bearnaisesås,grönsakerochpurjolökspotatis.
Kaffe&kakasomavslut.
Styrelsenharbeslutatattsubventioniårendastutgårmed60:-/kuvertvilketredanär
avdragetipris/kuvertsamtattstyrelsemedlemmarbetalarsindel,dåvårtresultat2016
visarpåminusoch2017ärettjubileumsår(145år).
FördesomabsolutejkanätakötterbjuderRibersborgettfiskalternativ,menvillhelstatt
visamlaskringenmeny.
Fiskrätt:Pestobakadfjällrödingmedljummenpotatissalladochtomatconcasseline
Teckningslistorkommerattfinnaspågymnastikenfr.o.mden30/1-2017.Anmälanom
deltagandesenasttorsdagenden16/2-2017
EventuellamotionerattbehandlapåÅrsmötetskallvarainkomnatillStyrelsensenast14
dagarföreÅrsmötet.
Välkomna
Styrelsen