Forskningsseminarier våren 2017

Forskningsseminarium
Program för Våren 2017
Datum/tid
11/1
13:15-15:00
8/2
13:15-15:00
8/3
Sal
N3019
Växjö
N1051
Växjö
Kalmar
V1203
N1051
Växjö
13:15-15:00
Kalmar
V1203
22/3
N3019
Växjö
13:15-15:00
5/4
13:15-15:00
10/5
13:15-15:00
N1051
Växjö
Kalmar
V1203
N1051
Växjö
Kalmar
V1203
Ämne
I huvudrollen/Kommentator
Anmälan till [email protected]
med (eller utan) text senast den 4/1
Ansökningsseminarium
http://forte.se/nyhet/arliga-oppnautlysningen-2017-har(utskick endast till anmälda)
oppnat/?utm_campaign=unspecified
&utm_medium=email&utm_source=
apsis
eller om du har en ansökningsidé
som behöver luftas
Sanktionerat motstånd
Brukarinflytande som fenomen och
praktik
Brottsförebyggande fostran
Om interventioner riktade mot
ungdomar i utanförskapsområden
Ansökningsseminarium
Erik Eriksson, Institutionen för studier
av samhällsutveckling och kultur,
Linköpings Universitet
Mairon Johansson, Institutionen för
Socialt arbete, Linnéuniversitetet
Magnus Dahlstedt, Institutionen för
samhälls- och välfärdsstudier,
Linköpings Universitet
Jesper Johansson, Socialt arbete,
Linnéuniversitetet
Anmälan till [email protected]
med (eller utan) text senast den 15/3
(utskick endast till anmälda)
Ofridstid
Fäders våld, staten och den
separerande familjen
Överväganden om flytt till särskilt
boende
- ur äldres, närståendes och
professionellas perspektiv
Linnéa Bruno, Institutionen för Socialt
arbete, Göteborgs Universitet
Ann-Sofie Bergman, Institutionen för
Socialt arbete, Linnéuniversitetet
Maria Söderberg, Institutionen för
Socialt arbete, Linnéuniversitetet
Angelika Thelin, Institutionen för Socialt
arbete, Linnéuniversitetet