Redovisning startbidragMSFF1702

REDOVISNING
STARTBIDRAG
Malmö stad
Fritidsförvaltningen
KONTAKTUPPGIFTER
Föreningens namn
Organisationsnummer
Firmatecknarens namn
Telefonnummer
Kund-ID
E-postadress
REDOVISNING
Vår förening har beviljats startbidrag:
7 000 kr
BESKRIV HUR STARTBIDRAGET HJÄLPT FÖRENINGEN ATT:
10 000 kr
Använd baksidan om det behövs.
1. Genomföra meningsfulla aktiviteter
2. Bli fler medlemmar
3. Säkerställa föreningens administration
REDOVISA kostnader för tjänster och varor som betalats med startbidraget. Bifoga kopior på kvitton.
Använd baksidan om det behövs.
Kvitto 1.
Kvitto 2.
Kvitto 3.
Kvitto 4.
Kvitto 5.
HÄRMED INTYGAR JAG ATT UPPGIFTERNA ÄR KORREKTA
Behörig firmatecknares underskrift
Datum
Namnförtydligande
SKICKA IN FORMULÄRET TILL
[email protected]
STÄLL FRÅGOR TILL
[email protected]
0708-86 75 38
NI KAN OCKSÅ POSTA TILL:
Föreningsavdelningen
Att: Maria Doherty
Fritidsförvaltningen
Malmö stad, 205 80 Malmö
BESÖKSADRESS
Fritidsförvaltningen
Föreningsavdelningen
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö Stad
malmo.se/foreningsliv