Introduktion Maskiningenjör, Matematik 161027

För godkänt krävs 10 p av totalt 20 p.
Inga hjälpmedel tillåtna
1. Skriv talet
5 + 2i
3 − 4i
på formen a + bi.
(2p)
2. Kvadratkomplettera och lös ekvationen
x2 + 10x + 133 = 0.
(3p)
3. Beräkna polära formen av talet
√
( 3 − i)33
(5p)
4. Använd binomialsatsen för att beräkna
(A − B)10
(5p)
5. Antag att en låda innehåller 13 bollar. 4 av dessa är gula och resterande
9 är blå.
Drag slumpmässigt 4 bollar.
Låt X=Antal gula bollar i urvallet.
Redovisa i en tabell sannnolikhetsfördelningen för X.
(5p)
1