Välkommen till Öppet möte samt Årsmöte - Bergum

Välkommen till Öppet
möte samt Årsmöte
Tisdag 21 feb 2017 kl. 19.30
Bergumsgården i Olofstorp
Vi behöver alla hjälpas åt för att få fart på vår bygd, så kom
du också och engagera dig.
Några i BGUs arbetsgrupper
kommer att berätta om vad som
hänt under det gångna året och
lite om framtiden.
Därefter blir det ett kort årsmöte och så tar Dan Melander, BRG vid och
berättar om vad det nya samverkans-projektet ”Stadslandet Göteborg”*
kan bidra med för vår bygd.
Välkommen hälsar styrelsen
www.bergum-gunnilse.se
[email protected]
*Stadslandet Göteborg är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad, Business Region
Göteborg och Coompanion med målet att skapa förutsättningar för grön innovation och grön
affärsutveckling mellan stad och land. Fyra lokala nav i Angered och på Norra Hisingen
utvecklas i samverkan mellan stad, näringsliv, invånare, föreningsliv och akademi. I fem
testbäddar prövas nya angreppssätt för en mer koldioxidsnål stad kopplat till livsmedel, logistik,
destination och affärsmodeller. Ett forskningsforum för Stadslandet skall också ta form.
Projektet genomförs under 2017-2019 med delfinansiering från Västsveriges regionala
strukturfondsprogram.