Program för dagen

Program
Nationell samling mot hedersrelaterat
våld och förtryck
14 februari, klockan 13:00-16:00
Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm
Länsstyrelsen Östergötland arrangerar i samråd med Socialdepartementet
en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck den 14 februari. Vid konferensen ges presentationer kring regeringens politik, förebyggande verksamheter och arbete inom kommuner, myndigheter samt rättsväsendet.
Fokus ligger på hur arbetet för att förebygga och åtgärda hederrelaterat våld och
förtryck bäst bedrivs, vad ansvariga myndigheter och aktörer gör nationellt och
lokalt samt hur arbetet behöver utvecklas för att möta utmaningarna på området.
Observera att det krävs legitimation vid inpassering i Rosenbads lokaler samt att
säkerhetskontrollen gör att det kan ta tid vid entrén.
13.00 Inriktningstal för Nationell samling mot hedersrelaterat våld och förtryck, Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regner.
13.10 Presentation av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland.
13.20 Att förebygga: Paneldiskussion med Rädda barnen, Örebro
kommun samt Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat
våld och förtryck.
13.45 Kommunalt ledarskap: Presentation om Norrköpings kommuns
arbete med HRV.
14.00 Att motverka barnäktenskap: Paneldiskussion med Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och Migrationsverket.
14.30-15.00 Paus
15.00 Anförande av inrikesminister Anders Ygeman.
15.10 Att åtala: Presentation av åklagare Ulrika Ekvall om
äktenskapstvångsmålet.
15.40 Fokus på förövarna: Panel med Polismyndigheten och
Kriminalvården.