Trygghetspaket för bänkskivor

Y
ETSP
A
Mallning &
montering!
Färdigt in
på plats.
AL
LINGSLÖ
Så här fungerar
Trygghetspaketet
från Ballingslöv!
TRYGGHETSPAKETET ÄR EN TJÄNST SOM OMFATTAR
MALLNING OCH MONTERING AV BÄNKSKIVOR.
Med detta informationsblad vill vi berätta för dig hur tjänsten ”Trygghetspaketet” för bänkskivor fungerar.
En montör kommer hem till er och tar ut måtten för skivan (mallar). För att detta skall kunna göras så måste köksstommarna vara uppmonterade. Efter att mallning är utförd, tillverkas bänkskivorna utifrån de exakta måtten. Ca 2 veckor senare kommer montören igen och lägger skivorna på
plats.
VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNINGEN?
Redan vid beställningen av dina nya bänkskivor är det viktigt att du tänkt igenom hur dina önskemål ser ut. Butiken hjälper dig att få med alla viktig information vidare till tillverkningen.
DET DU OCH ÅTERFÖRSÄLJAREN MÅSTE INFORMERA OM ÄR:
• Bänkskivematerial, modell, färg, tjocklek, kantprofil mm
• Häll, modell och hur ni tänkt att den skall monteras
• Vask, modell och hur ni tänkt att den skall monteras
• Skall det göras några andra hål i skivan? Kranhål, diskmaskinsavstängning,
nedfällda eluttag eller annat. Storleken och preliminär placering av dessa
• När förväntar ni er vara klara med monteringen av köket så att
mallning av skivorna kan ske
• Ert namn, adress, telefonnummer, mailadress och om det är någon annan viktig
information som vi behöver, t ex portkod eller tillgänglighet. Om någon annan är
kontaktperson behöver vi även uppgifterna till den personen.
T
TR
GH
KE
B
G
V
A
Mallning &
montering!
Färdigt in
på plats.
TR
Y
ETSP
AL
LINGSLÖ
T
HUR FUNGERAR PROCESSEN FÖR
MALLNING OCH MONTERING?
B
GH
KE
G
V
När ni beställt bänkskivorna i er butik, så skickar butiken vidare beställningen
till Ballingslöv. Bänkskivorna är en väsentlig del i ert nya kök och vi vill att ni
skall vara införstådda i processen kring Trygghetspaketet.
BOKNING AV DAG FÖR MALLNING
Ca 5 arbetsdagar före det att vår montör kommer hem till er,
kommer vi att ringa er för att avtala exakt dag för mallning av
era bänkskivor. Mallning bokas in i tidsintervaller om 4 timmar.
Om ni vill att montören kontaktar er innan besöket så avtalas det
vid denna bokning.
MALLNING
För att montören skall kunna göra en korrekt mallning är det viktigt
att alla skåp, inkl. eventuella täcksidor, är färdigmonterade innan
han kommer. Montören kontrollerar först att skåpen är korrekt
monterade. Därefter utförs mallningen. Mallning kan ske antingen
digitalt eller manuellt, det påverkar inte slutresultatet. Beroende på
komplexiteten i era bänkskivors utformning tar mallningen mellan
30 min och 2 timmar. Information om hällmodell och monteringssätt, hål för blandare etc. bör finnas tillgängligt vid mallningen.
Då får montören med sig all information korrekt och det uppstår
ingen risk för försening p.g.a. information saknas. Om ändringar
görs som påverkar priset på bänkskivorna kommer du att få besked
om det nya priset från din Återförsäljare. Tänk på att håltagningar,
extra kantbearbetningar och olika djup på bänkskivan medför extra
kostnad. Montören kontrollerar även att skivorna kan tas in i huset/
köket. Behövs kranhjälp tillkommer extra debitering för detta.
LEVERANSTIDER
SYDSVERIGE, GÖTEBORG OCH STOCKHOLM MED OMNEJD
Montering utförs ca 10 arbetsdagar från att mallning utfördes.
BOKNING AV DAG FÖR MONTERING
Efter mallningen startas produktionen av era bänkskivor. Ca 10
arbetsdagar efter mallningen är bänkskivorna klara för montering.
Ca 5 arbetsdagar före montering kontaktas ni igen för att avtala
dag och tid för monteringen.
MONTERING
Vid monteringen kommer vanligtvis två montörer. Montörerna
kontrollerar bänkskivorna före montering. Därefter monterar de
bänkskivorna och fogar skarvar. Om det är beställt så monterar de
planlimmade hällar. De ansluter inte vatten eller el. De rengör även
skivan och gör en slutkontroll av bänkskivorna och rapporterar detta. Skulle det mot förmodan visa sig att något är fel med era bänkskivor anger de detta i rapporten till oss. Vi kommer att kontakta er
med information om åtgärder och vidare hantering.