Göteborg - Aktietorget

Inbjudan till
INVESTERARTRÄFF i GÖTEBORG
Onsdagen den 15 februari 2017
Kl. 18.00 – ca kl. 20.30 inkl förtäring
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65, Göteborg
Följande bolag presenteras:
Acosense
Acosense affärsidé är att erbjuda den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors
egenskaper i rör med hjälp av ljudvågor. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt
ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta
analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger andelar
upptagna platser. Instrumenten möjliggör för Bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt
analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energioch miljöbelastning.
Presenteras av VD Per Hellman
EatGood
EatGood Sweden AB är ett utvecklingsbolag som tagit fram en produkt för att tillaga mat så som
pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i
restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför
en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad
till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen
så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar.
Presenteras av VD Henrik Önnermark
Efter avslutade presentationer bjuder vi på lättare förtäring.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna!
Föranmälan krävs. Anmälan senast tisdag 14/2 2017. Efteranmälningar mottages i mån av plats, men
kan troligtvis ej erbjudas möjlighet till förtäring.
Anmälan gör till: epost: [email protected] • Tel. 0522-184 62
Arrangör:
InWest Corporate Finance AB • Representant för AktieTorget i västra Sverige