Budgetförslag - Guldstaden Shotokan Karateklubb

Budget Guldstaden Shotokan Karateklubb 2017
Baserat på 85 medlemmar
Intäkter
Medlemsavg
21 250,00
Träningsavgifter
36 000,00
Graderingsintäkter
15 000,00
Kommunala & statliga bidrag
100 000,00
Intäkter:
172 250,00:-
Kostnader
Hyror
30 000,00
Graderingskostnad
14 000,00
Medlemsavgift
28 250,00
Resor, tävlingar
Hotell, anmälningsavgift
70 000,00
Övriga kostnader
16 000,00
Tränarkostnader
14 000,00
Utgifter:
172 250,00:-