Brevmall Regionalt cancercentrum väst

Välkommen till
Regiondag i bröstcancervård
Tisdag 7 mars 2017, AROS Congress Center, Västerås
Mötet vänder sig till engagerade i vårdprocessen för bröstcancer
Dagen arrangeras med stöd från Läkemedelsindustrin
Kaffe serveras från 08.45
Program
09.30–09.45
Välkommen och inledning
Fredrik Wärnberg och Henrik Lindman
09.45–10.15
Kvalitetsregister – nationella och regionala
resultat
Fredrik Wärnberg, Henrik Lindman och Johan
Ahlgren
10.15–10.45
Lymfkörteltransferering för att förebygga
lymfödem
Maria Mani
10.45–12.00
Pågående forskning
Fredrik Wärnberg, Henrik Lindman, Kenneth
Villman, Joachim Gullbo, Yvette Andersson
12.00–13.00
Lunch
13.00–15.00
Tema Genetik – hur hanterar vi patienter med
bröstcancerheriditet/BRCA-bärare
Moderator: Jan Schmitz Hillebrecht och Helena
Granstam Björneklett
Niklas Loman, Ylva Karlsson, Joakim Ramos, Maria
Mani
15.00–15.30
Kaffe
15.30–16.00
Vårdprogram - nyheter
Henrik Lindman och Johan Ahlgren
Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro
Akademiska sjukhuset | 751 85 Uppsala
Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A | Telefon: 018-15 19 10
E-post: [email protected] | www.rccuppsalaorebro.se
16.00–16.30
Kontaktsjuksköterskor i bröstcancervård och
synpunkter från patientföreträdare
Elisabeth Rados, Pia Stenberg, Therese Bergstedt
och Päivi Kirsilä
16.30
Avslutning
Fredrik Wärnberg och Henrik Lindman
Hjärtligt välkomna!
Fredrik Wärnberg
Kirurgkliniken
Akademiska
Sjukhuset
Henrik Lindman
Onkologkliniken
Akademiska
Sjukhuset
Gun-Britt Adamsson
Regionalt
cancercentrum
Uppsala Örebro
Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro
Akademiska sjukhuset | 751 85 Uppsala
Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A | Telefon: 018-15 19 10
E-post: [email protected] | www.rccuppsalaorebro.se