emissionsklassificering av byggnadsmaterial

Bygginformationsstiftelsen RTS sr
EMISSIONSKLASSIFICERING
AV BYGGNADSMATERIAL
Flowcrete Sweden AB
Arbetsgruppen för klassificering som lyder under
Bygginformationsstiftelsen RTS sr har godkänt följande produkt:
Deckshield ID
i emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.
Klassificeringen är giltig t.o.m. 2019-04-21.
Flowcrete Sweden AB har rätt att förse sin klassificerade produkt med
klassificeringsmärke och använda detta märke vid marknadsföring av
denna produkt.
Beslutet baserar sig på kraven i Klassificering av inomhusklimat 2008
och Emissionsklassificering av byggnadsmaterial: allmänna
bestämmelser.
BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS sr
Matti Rautiola
Generaldirektör
Laura Sariola
Klassificeringsgruppens sekreterare
Bygginformationsstiftelsen RTS sr, P.O.B 1004, FI-00101 Helsingfors, Finland
Tel. +358 207 476 400, m1.rts.fi