co2 nytt totalförsvar krisberedskap att värna demokrati och

CO2
@
NYTT TOTALFÖRSVAR KRISBEREDSKAP
ATT VÄRNA DEMOKRATI OCH ÖPPENHET
www.samhallssakerhet.se #samsak17
Huvudpartners
Nytt totalförsvar - vad betyder det för Sverige?
Om Sveriges säkerhet utmanas ska civila och militära
aktörer kunna agera gemensamt och med kraft. Totalförsvarsplaneringen som nu genomförs kräver fördjupade
och breddade samarbeten. Vad det kan betyda för privata
företag, myndigheter och organisationer blir centrala
frågor för Mötesplats Samhällssäkerhet 2017.
Krisberedskap – hur bygger vi ett motståndskraftigt samhälle?
Framgångsrik krisberedskap bygger på ett engagemang
från hela samhället. Förmågan att stå emot och hantera
samhällsstörningar är helt beroende av en effektiv användning av resurser och välplanerad samverkan mellan
berörda aktörer. Därför kommer konferensen att belysa
hur vi kan förstärka samhällets samlade förmåga att
hantera kriser.
Att värna demokrati och öppenhet
Våldsbejakande extremism, terrorism, organiserad brottslighet och social oro utmanar det öppna och demokratiska
samhället. Det är utmaningar som berör ett stort antal
aktörer – från rättsväsende till socialtjänst, räddningstjänst och frivilligorganisationer. På Mötesplats Samhällssäkerhet 2017 belyser vi förutsättningarna och diskuterar
hur man både kan förebygga och hantera riskerna.
Mötesplats Samhällssäkerhet är till för dig som är engagerad i frågor som totalförsvar, krisberedskap, våldsbejakande
extremism, rättsväsende och strategiskt säkerhetsarbete.
Första konferensen arrangerades 2011 och inför 2017
är mötesplatsen mer aktuell än någonsin. Programmet
riktar sig till statliga myndigheter, kommuner, landsting,
näringsliv och frivilligorganisationer.
Parallellt med konferensen arrangeras en utställning där
deltagare och representanter från företag och organisationer kan nätverka och presentera praktiska lösningar
för ett säkrare och tryggare Sverige.
Reservera 28-29 november 2017 redan nu. Och ta gärna
kontakt med oss om du har förslag till ämnen eller talare
som du tror kan ge ytterligare skärpa i programmet.
Kontakt:
Sofie Täppmark
Projektledare, Kistamässan
08-506 650 21
[email protected]
Minou Sadeghpour
Programansvarig för mötesplatsen, Folk och försvar
(partner till Mötesplats Samhällssäkerhet)
08-588 824 99
[email protected]
Huvudpartners