Bor du i villa och är orolig för vattenskador?

Bor du i villa
och är orolig för
vattenskador?
En vattenfelsbrytare
– ett tryggt val
Tänk dig att vara utan kök eller badrum under några månader. Du kanske
inte ens kan bo kvar i ditt hus när det saneras efter en vattenskada. Även
om din försäkring återställer bostaden får du ändå räkna med både självrisk
och åldersavdrag på t.ex. din köksinredning. Vattenskador kan bli lika
omfattande som brandskador och de kostar lika mycket.
Erbjudande
Vattenfelsbrytare 3 400 kr
Bidrag från LF -1 500 kr
Installation 1 200 kr
ROT-avdrag -360 kr
---------------------------Din kostnad 2 740 kr
Erbjudandet gäller t.o.m. 2017-12-31
Med en vattenfelsbrytare
stänger man av vattnet lika
lätt som man släcker en
lampa, när man lämnar huset
för en kortare eller längre
period. Det görs ­genom
en trådlös sändare som
placeras vid dörren. Som en
strömbrytare helt enkelt.
När vattnet är avstängt
övervakas trycket och om
ett läckage i vattenledningssystemet upptäcks, hålls inkommande vatten avstängt
för att varna och förhindra
vattenskada. Dessutom kan
enheten automatiskt testa
om ledningssystemet är
tätt varje natt för att tidigt
upptäcka små läckage.
Komplettera vattenfels­
brytaren med en fuktsensor
som registrerar fukt under
exempelvis diskbänken eller
diskmaskinen. På så vis kan
även läckage från avloppet
upptäckas. Addera fukt­
sensorn direkt vid beställningen eller lägg till den
­senare mot en extra kostnad.
Vattenfelsbrytare
– i skadeförebyggande syfte
På Länsförsäkring Kronoberg prioriterar vi skadeförebyggande insatser. Därför
står vi för en del av kostnaden för vattenfelsbrytaren.
Om du trots allt skulle
drabbas av en vattenskada,
slipper du självrisken.
Länsförsäkring Kronoberg
har avtal med flera installatörer i Kronobergs län som
står till din tjänst.
Läs mer om produkten på
www.vattenfelsbrytare.com
Beställ din vattenfelsbrytare i dag
Länsförsäkring Kronoberg har avtal med installationsfirmor i Kronobergs
län som levererar och installerar vattenfelsbrytaren till dig för 2 740 kr,
efter ROT-avdrag och bidrag från oss. Gör din beställning via
[email protected] eller tel. 0470-72 00 61.
Priset avser en ”normal installation” vad gäller åtkomlighet och dimensioner på befintlig
rörinstallation. Du behöver också ha ett eluttag i nära anslutning till vattenfelsbrytaren.
Milersättning kan tillkomma.
Välkommen att kontakta oss!
LFkronoberg.se