Ansökningshandling

ANSÖKAN till
Gymnasieingenjör
Personuppgifter
A
Efternamn och tilltalsnamn
År 4
Personnummer
Kön
Mohammad, Hussein
Kvinna
Man
Utdelningsadress
Telefon, bostad (även riktnr)
Postnummer och postort
E-postadress
Län, kommun, församling
Nuvarande skola
Mobilnr
Klass
Sökt utbildning
Sökt program
B
Ort och önskemål om skola
Val i 1:a hand
Önskemål om inriktning
Sökt program
Ort och önskemål om skola
Val i 2:a hand
Önskemål om inriktning
Sökt program
Ort och önskemål om skola
Val i 3:e hand
Önskemål om inriktning
Övrig information (ange om du sökt till Högskolan eller någon annan utbildning):
Komplettera med slutbetyg senast 16 juni 2017
Datum och underskrift
C
Sökandes underskrift
Datum
Ifylls ej av sökanden
D
Original översänt till
Län Kommun Förs
Ansökningskod
Fullständig kopia översänd till
Skolkommun
Kommun
Nuv skola
Gy skola
Inriktning
Registrerad av
Klass
Obs
B
G
K
Tilläggspoäng
Annat betyg
Yttrande
H
Tid utb.
Beslut
Rang-
Jmf-tal
Antagen
M
Tal
Prel
Prel
Slutl
Slutl
1
2
3
Personuppgifterna i denna ansökan kommer att registreras i enlighet med PUL, personuppgiftslagen § 25, som underlag för antagningen till
gymnasieskolan. För ytterligare information om detta hänvisas till personuppgiftsansvarig i den kommun, det landsting eller den fristående
skola som du sökt till.