Föredragningslista

Föredragningslista
2016/17:70
Fredagen den 17 februari 2017
Kl.
09.00 Interpellationssvar
____________________________________________________________
Justering av protokoll
1
Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 27 januari
Meddelande om parentation
2
Onsdagen den 22 februari kl. 16.00 för att hedra minnet av
riksdagsledamoten Margareta B Kjellin
Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
3
4
5
6
7
2016/17:263 av Erik Andersson (M)
Flickors jämställdhet
2016/17:295 av Edward Riedl (M)
Gårdsförsäljning av alkohol
2016/17:299 av Edward Riedl (M)
Svensk ansökan om vinter-OS 2026
2016/17:306 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Statens ägande av Telia
2016/17:307 av Karin Rågsjö (V)
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångest
Ärenden för hänvisning till utskott
8
9
Framställningar
2016/17:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för
räkenskapsåret 2016
2016/17:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för
räkenskapsåret 2016 samt riksbanksfullmäktiges
verksamhetsberättelse för 2016
1 (2)
Förslag
FiU
FiU
Fredagen den 17 februari 2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
10
11
Redogörelser
2016/17:RS2 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska UU
församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den
svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2016
2016/17:RS3 Redogörelse för verksamheten inom
UU
Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens
arbete under 2016
Interpellationssvar
Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett
sammanhang
12
13
Utrikesminister Margot Wallström (S)
2016/17:257 av Jonas Sjöstedt (V)
Den turkiska regeringens förtryck av oppositionen
2016/17:258 av Hans Linde (V)
Resan till diktaturen Iran
15
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
2016/17:259 av Elisabeth Svantesson (M)
Jobb för nyanlända efter avslutad etablering
2016/17:265 av Erik Andersson (M)
Arbetsmiljön för ambulanspersonal
2016/17:266 av Erik Andersson (M)
Arbetsmiljön i oroliga förorter
16
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
2016/17:184 av Hans Rothenberg (M)
Arbetskraftsinvandring
14
______________________________
2 (2)