Program Antikdagen

ANTIKEN under våra fötter
En halvdag om praktiskt fältarbete kring medelhavet
10 FEB 2017 KL 13:00-16:00, ANTIKMUSEET, OLOF WIJKSGATAN 6
KL 13.00
Välkommen
Niki Eriksson från Anikmuseet hälsar välkommen och visar bildspelet Antikmuseet,
historik och föremål.
KL 13.30
Estetik och mobilitet på bronsålderns Balkan
Ole Christian Aslaksen, forskare i arkeologi, har bred erfarenhet av fältarbete
från bland annat Norge, Sverige, Ungern, Italien, Rumänien, Grekland, Bosnien
och Turkiet. Just nu arbetar han med med datainnsamling i Epirus og Korca
inom ramen för sitt projekt om estetik och mobilitet på bronsålderns Balkan.
KL 14.15
Kaffepaus
KL 14.30
Den första förurbana byn i Tegea
Mari Malmer, doktorand i Antikens kultur- och samhällsliv, har deltagit i projekt
i flera olika länder och fokuserat på en rad olika tidsåldrar. Men hon återvänder
alltid till Tegea i Grekland. Hennes senaste fynd är också det mest spännande:
en förurban by som kan dateras till mitten av 800 f.Kr. Detta är en period vi vet
väldig lite om och som kan säga mycket om hur människor kom samman för att
skapa det som skulle bli den klassiska kulturen.
KL 15.15
“Nej, vi gräver inte”: alternativa arkeologiska fältmetoder
The Vlochos Archaeological Project är ett samarbetsprojekt mellan grekiska
och svenska arkeologer i det centralgrekiska landskapet Thessalien. Fokus för
arbetet är Strongilovoúni, en hög klippa på den vidsträckta Thessaliska slätten
där det finns betydande lämningar av en antik grekisk stad. 2016 års fältarbete
gav många intressanta resultat som kan hjälpa till att förklara den historiska
utvecklingen i området, och detta utan att en enda spade sattes i jorden.
Projektets fältdirektör Robin Rönnlund, doktorand i Antikens kultur och
samhällsliv, berättar om arbetet, målsättningarna och resultaten.
FRÅN KL 16 BJUDS DET IN TILL MINGEL UTANFÖR STORA HÖRSALEN PÅ HUMANISTEN,
RENSTRÖMSGATAN 6
INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER