Språkintroduktion, fortsättning

Språkintroduktion, fortsättning
Dina studier
Språkintroduktion fortsättning är för dig
som har kommit en bit på väg med din
svenska. Du har läst Språkintroduktion –
nybörjare, något eller några år på
grundskolan eller på något annat
introduktionsprogram.
Utbildningens fokus ligger på att stärka dina
kunskaper i svenska i kombination med
ämnesstudier. Du går i en basklass som har ett
hemklassrum och med hänsyn till dina tidigare
betyg sätter vi ihop ett individuellt schema.
Här läser du svenska som andraspråk i
kombination med andra grundskoleämnen
för att bli behörig till nationella program på
gymnasieskolan. Både
högskoleförberedande program och
yrkesprogram.
Du kan också välja att söka till andra
introduktionsprogram som Preparand eller
Yrkesintroduktion efter studier på
Språkintroduktion.
Du planerar dina fortsatta studier
tillsammans med vår studie- och
yrkesvägledare.
Du läser 1-2 år beroende på hur långt du har
kommit i svenska och hur många kurser du
behöver. No-ämnen erbjuder vi dig som har
kommit lite längre i det svenska språket.
Skolan erbjuder följande grundskoleämnen:














Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Geografi
Historia
Religionskunskap
Biologi
Fysik
Kemi
Modersmål
Bild
Musik
Idrott och hälsa (simkurs erbjuder vi
dig som inte kan simma)
Vår skola
Hitta hit
Hos oss får du gå på en skola med trevlig
internationell miljö i centrala Göteborg.
Skolan ligger 10 minuter från Brunnsparken.
Du kan bl.a. ta spårvagn 7, 10, buss 16, 19 eller
55.
Språkintroduktion har engagerade,
välutbildade lärare med lång erfarenhet. Vi
har också speciallärare som håller i
ämnesstöd och läxhjälp.
Närmaste hållplats: Kapellplatsen
Ett välfungerande elevvårdsteam med
kurator, psykolog, skolsköterska och
skolläkare finns för dig som studerar här.
På Hvitfeldtska studerar cirka 1900 elever.
De flesta går på naturvetenskaps- och
samhällsprogrammet. Det finns dessutom
estetiskt program, ekonomi-, handel och
administrationsprogram samt individuellt
alternativ.
Mer information hittar du på
skolans hemsida
www.hvitfeldtska.se
Kontakt:
Rektor Lasse Keybets
[email protected]
Telefon 070-3863658
SYV Viktor Karlsson
Telefon 073-0699559
[email protected]
Lärare Anna-Karin Johansson
[email protected]
Telefon 072-2117797
Hvitfeldtska gymnasiet
Rektorsgatan 2
411 33 Göteborg