Ansökan om lokalbidrag

ANSÖKAN OM
LOKALBIDRAG
HYRD LOKAL
EGEN FRITIDSANLÄGGNING
Föreningens namn
Telefon
c/o adress
Adress
Postnummer
Postadress
Postgiro / Bankgiro
Kontaktpersonens namn och adress
Riksorganisation
Telefon
Distriktsorganisation
Föreningen bildades
2
Lokalens adress
Total yta i km
Hyresvärdens namn och adress
Telefon
1.
Användningsområde
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.
3.
Hyreskostnad / månad
_______________________________________________________________________
Hyreskostnad / år
_______________________________________________________________________
Övrigt
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Föreningens kostnader; Spec av kostnader skall bifogas
Kr / år ________________
Föreningens intäkter; Spec av intäkter skall bifogas
Kr / år ________________
Bidrag sökes med
Kr / år ________________
Uppgiftslämnare
Ort
Ordförandens underskrift
Sekreterarens/Kassörens underskrift
Datum
Kultur- och fritid - 463 80 Lilla Edet, Tel: 0520- 65 95 90, Fax: 0520- 58 00 53
/
200