Premieblad - Gjensidige

Premier PrivatAccess Silver 2017
Med självrisk 500 kr. Nedan årspremier anges i svenska kronor.
» Gruppmedlem
Ålder
Premie
16 – 39 år
2 796
40 – 44 år
3 000
45 – 47 år
3 444
48 – 52 år
3 900
53 – 56 år
4 200
57 – 59 år
4 404
60 – 63 år
4 632
64 – 67 år
5 100
68 – 70 år
5 604
» Medförsäkrad
Ålder
Premie
16 – 39 år
3 264 kr
40 – 54 år
4 620 kr
55 – 67 år
6 540 kr
J67 2016-1
Försäkringsgivare: National General Insurance Luxembourg S.A.
Vid frågor kring försäkringarna,
kontakta Gjensidige tel 0771 – 326 330
ifylld ansökan skickas till:
Gjensidige Försäkring
Att; Fysioterapeuterna, Box 3031, 103 61 Stockholm