Februari - Schenker

DRIVMEDELSJUSTERING för SPRIDNINGSGODS
Produkt "FLOW"
Period: Februari 2017
( DB SCHENKERflow )
Gäller för nationell frakt - distribution / inhämtning
vid fakturering i SEK, EUR eller lokal valuta
Land
Distribution i
Kod
Drivmedel
Danmark
DK
29,2
%
Estland
EE
14,9
%
Finland
FI
16,2
%
Lettland
LV
14,9
%
Litauen
LT
14,9
%
Norge
NO
8,6
%
Polen
PL
5,6
%
Storbritannien
GB
14,4
%