Schema för muntliga redovisningar på kursen BMA053 2017

Schema för 13 februari till 17 februari 2017 på kursen BMA053, tillämpad
laboratorievetenskap (speciell diagnostik)
Måndagen 13 februari 2017
9.00
9.15-9.30
9.30-9.45
Introduktion
Olga Arvidsson
Sara Hagstedt
9.45-10.00
Rast
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
Rast
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
Lunch
13.00-14.45
Opponent
Virologi, allmän serologi
Virologi, HIVhepatitserologi/blodscreening
Nicola Anakkala
Elvira Pettersson
Malin Olsson
Veterinär Skara
Mona Edin
Emelie Sandström
Mona Edin
Martin Melovic
Vävnadstypningslab
Karlskrona
Benmärgslab
Martin Melovic
Sara Hagstedt
Olga Arvidsson
Elvira Pettersson
Cytologi
Histoteknik
Lisa Kylbring
Emelie Sandström
Malin Olsson
Lisa Kylbring
Nicola Anakkala
Fallstudier, introduktion
tillsammans med
apotekarstudenter
Klinisk molekylär patologi,
klinisk patologi
obligatoriskt
Tisdagen 14 februari 2017
Opponent
8.30-8.45
8.45-9.00
Emma Larsson
Malin Bengtsson
Biomarkörer,neurokemi
Rast
9.15-9.30
Emma Sjons
Martin Angel
9.30-9.45
Günay Redjeb
9.45-10.00
Laila Salama
Utredning och uppföljning
av Gaucher
Metabolism - DNA och
enzymanalyser
Metabolism metabolitanalyser
Rast
10.15-10.30
Fredrik Jansson
Emma Larsson
10.30-10.45
Karina Mattsson
10.45-11.00
Martin Angel
Molekylärgenetik, klinisk
genetik
Genanalys, klinisk kemi
SS
Cytogenetik, klinisk
genetik
Rast
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
Hanna Kaup
Hillevi Sundin
Elias Kareem
Specialkoagulation
Proteinkemi
Emma Sjons
Fredrik Jansson
Malin Bengtsson
Lunch
13.00-
Eget arbete tillsammans
med apotekarstudenter
Likvorproteiner,
neurokemi
Kromatografiska
specialanalyser
Hillevi Sundin
Hanna Kaup
Elias Kareem
Karina Mattsson
Günay Redjeb
Laila Salama
Onsdagen 15 februari 2017
Opponent
8.15-8.30
8.30-8.45
Ali Alshebeeb
Daniel Olausson
DNA-lab, bakteriologi
8.45-9.00
Veronica Johansson
Luftvägspatogener,
bakteriologi
Rast
9.15-9.30
9.30-9.45
9.45-10.00
Isabell Stångberg
Karl-Oskar Nordberg
Maja Johansson
Vårdcentral, Sävedalen
Akutlab, klinisk kemi
AniCura Västa
djursjukhuset
Daniel Olausson
Ali Alshebeeb
Veronica
Johansson
Noor Sabateen
Nazneen Zaiwala,
Siobhan George and
Sarah Buckley
Microbiology
Biomedical Laboratory
Science in Australia
In English
Rast
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
Rast
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
Lunch
13.00-
Resistenta bakterier,
bakteriologi
Etik, uppföljning av
uppgift
Maja Johansson
Karl-Oskar
Nordberg
Isabell Stångberg
obligatoriskt
Kursutvärdering
Eget arbete tillsammans
med apotekarstudenter
Torsdagen 16 februari 2017
9.00-11.45
Redovisning av fallstudier Halva klassen
obligatorsikt
Redovisning av fallstudier Halva klassen
obligatoriskt
Lunch
13.00-15.45