Är du en tillväxtförståsigpåare?

Är du en tillväxtförståsigpåare?
Tillväxtförståsigpåare är människor som förstår vad som krävs
för tillväxt. De vet hur tillväxt ser ut för sitt företag och de har
visionen och drivkraften för att få det att hända.
Tillväxtförståsigpåare
1. Fokuserar även
utanför
verksamheten
2. Investerar i
planering
3. Stressar inte
4. Är optimistiska
6. Välkomnar
förändring
5. Tror på sina egna
förmågor
7. Investerar där det
behövs
8. Investerar i ny
teknik och
innovation
10. F okuserar på
kunden
9. K
räver snabb
avkastning på
IT-satsningar
Ta reda på om du har rätt tankesätt, strategier och
egenskaper för att bli en tillväxtförståsigpåare på:
epicor.com/sweden/getsetforgrowth
Källa: Epicor−Global Growth Survey 2016 Results
Copyright © 2017 Epicor Software Corporation. Epicor och Epicors logotyp är registrerade varumärken som tillhör Epicor Software Corporation i USA och andra länder.