Trappan - Region Halland

Trappan
Linnea Fällman
TRAPPAN
Sysselsättning,
rekreation,
trygghet,
aktivitet.
“Vi
ses
väl
vid
Vem hänger egentligen på en busstation? Man håller sig på
kanten av trottoaren, med fokus sällan från vägen, från det
annalkande fordonet, ständigt på språng. Det är något som
saknas på denna plats, flera komponenter som inte infinner
sig och som gör detta delmål okvalificerat till mer än endast
ett delmål. Så hur transformerar man denna plats till ett mål
frånkopplat ett delmål, en plats värd en vistelse i sig?
Sysselsättning, rekreation, trygghet, aktivitet.
En trappa symboliserar en roll i en stegprocess, en rörelse
från punkt A till punkt B till punkt C; en resa fylld med delmål.
För att göra delmålet i sig värt en vistelse, varför inte göra
delmålet till
en symbol för hela resan? Genom Trappan blir en symbol för
resan en mötesplats i sig, en plats där man antingen kan slå
sig ner med en kaffe eller färdas uppåt, uppåt, över taken och
samhället.
En plats där du kan färdas, antingen på platsen i sig eller bort.
Genom Trappan blir resan målet och målet blir en resa.
Trappan?”
Komponenter
De olika komponenterna i Trappan kan handplockas och kastas om i relation till platsspecifika service- och utrymmesbehov. En nod kanske innefattar alla komponenter, medan en annan bara får plats med vissa. Caféet kanske inte behövs
på större tätorter med liknande redan existerande etablissemang, utan kan då med fördel bytas ut mot en automat. Likaså
kan cykelställ slopas på riktigt små orter där detta färdmedel ej är relevant.
Busskur
Café/kiosk
Cykelställ
Trappsteg
Klimatskyddat rum för väntan i
alla väder, utrustat med Wi-Fi och
eluttag för smidig uppkoppling
till webb, som rekreation samt
möjlighet till att på olika sätt
förstärka sin resa: kolla
tidtabeller, köpa biljetter och på
annat sätt få information i realtid.
Det stora fönstret i
trafikriktningen gör att man som
väntande passagerare syns samt
ser när bussen dyker upp. Bänkar
både utantill och innantill.
Kan hållas öppen säsongsvis, vid
event eller vid rusningstider. Aldrig
mer en frukostlös morgon eller
en eftermiddag med lågt
blodsocker. Här kan även
tidningar och annat tidsfördriv
erbjudas. Skapar både
arbetstillfällen och en naturlig
samlingspunkt på orten.
Alla delar av resan i fokus!
De som tar cykeln till eller från
bussen kan placera den här medan
de tar nästa steg på sin färd.
En klassisk symbol för resande
och rörelse från en punkt till
en annan. Uppmanar till fysisk
aktivitet och bildar en ikonisk
designad mötesplats. Större element bidrar även med skydd vid
nederbörd, samt en möjlig
förlängning till caféet som kan
inhysa bord och stolar.
Framsida
Sidovy
Sidovy
Baksida
0
5m
Material &
formspråk
Wi-Fi & eluttag
Ofärgat trä: billigt, lokalt,
enkelt och biologiskt
nedbrytbart.
Ett förnyelsebart material
som i sin enkelhet skapar
trygghet och igenkänning.
Materialet till
konstruktionen kan
klimatkompenseras genom
nyplantering. Byggnadens
form går i sick-sack, både
i vertikalled och i
horisontalled, liksom
Hallandstrafikens
logotyp och bussarnas
nodsystem.
Kunskap är trygghet.
Genom att hålla sig
uppkopplad kan man lätt
få tag i information om
sin resa och känna sig
säker. Platsbyggda
eluttag i busskuren gör
att resenärer med
sms- eller app-biljetter
inte behöver oroa sig för
att få slut på batterier.