Betalningsbekräftelse 2017

Betalningsbekräftelse 2017
Faktura avseende kursavgift (inkl. resa o logi) för markerad kurs kommer att skickas från
IF Metall Samsö till företaget enligt denna bekräftelse.
1. Betalningen avser
Kursdeltagare
Personnummer
2. Arbetsmiljöutbildning på fyra dagar som betalningen avser
Kursavgift övernattning
Kursavgift ej övernattning
7 800 kr/person
3 500 kr/person
3. Företag
Datum
-
OBS!!! Fyll i ALLA uppgifter nedan!!!!
Företag
Adress (Faktureringsadress)
Postnr Ort
Telefonnr.
Organisationsnr (till den som ska betala)
Övrigt
4. Ovanstående kursavgiften godkännes för betalning
Underskrift företaget
Namnförtydl. OBS! Texta läsbart!
Datum
…………………………………
…………………………………
……….……….………
IF Metalls avdelning skickar
orginalblankett till:
IF Metall Samsö
Box 873
341 18 LJUNGBY
Tfn 0372-259 70
Org.nr 829501-1517
Bankgiro 5711-1619
Faktura från IF Metall Samsö
skickas till arbetsgivaren efter
genomförd utbildning
OBS! Denna bekräftelse ska skickas in i orginal från avd. tillsammans med anmälan till kursen!