Söndagen den 12 februari 2017 kl.11.00

Bredsjön
Mellberg
Bergeforsen
m.ö.h.
250
200
150
100
50
0
0,5
5,5
10,5
15,5
20,5
25,5
30,5
35,5
40,5
45,5
Söndagen den 12 februari 2017 kl.11.00
Tävlingsdag
Loppet ingår i Midälvaskidan
Startplats
Sträckor/Teknik
Klassindelning
Åldersgräns
Priser
Anm.avgift
Efteranmälan
Segrare
2:a
3:a
4:e och 5:e
6:e och övriga
Spurtpris
Medalj
Senast fred. 10/2
Bredsjön
46 km klassiskt
Herrar
Damer
D/H 19 och äldre
5000:5000:3000.3000:2000:2000:Nyttopris
Nyttopris
Utlottade
Utlottade
2st. á 1000:- 2st. á 1000:Ja
Ja
500 kr
500 kr
600 kr
600 kr
Mellberg
20 km klassiskt
Herrar
Damer
D/H 11 och äldre
Nyttopris
Nyttopris
Nyttopris
Nyttopris
Nyttopris
Nyttopris
Utlottade
Utlottade
Utlottade
Utlottade
Ja
300 kr
350 kr
Ja
300 kr
350 kr
Vasaloppet
46 km är seedningsgrundande. Som arrangör följer vi SSF och Vasaloppets regelverk för automatisk seedning.
Mer om detta under Anmälan nedan.
Tjejvasan
20 km gäller för seedning till denna tävling. Varje åkare ansvarar för att resultatet inrapporteras till seedning.
För att seeda dig läs mer om detta på följande länk;
http://www.vasaloppet.se/lopp/skidlopp/tjejvasan/seedning/
SSF:S och Vasaloppets/Tjejvasan seedningregler gäller. Se även resp. Tävlings PM.
Inställd tävling
50 % av anmälningsavgift återbetalas vid inställd tävling
Skidlicens
Skidlicens ingår i startavgiften.
Medelpad Classic Ski Plusgiro 1171441-7. Ange namn och adress, även e-postadress om sådan finns. Alt. via Swish 1235947361.
Anmälan
Anmälningsavgift oss tillhanda senast fredag 10/2 för ordinarie avgift.
OBS! Anmälan görs via SSF TA i IdrottOnline. Åkare som tävlar för en förening anmäler sig på vanligt sätt via sin förenings hemsida.
Motionärer eller åkare som inte är medlem i en skidförening anmäler sig via anmälningsformuläret på följande länk:
http://ta.skidor.com/EventDetails.aspx?EventID=7524&orgid=1197
För automatisk seedning till Vasaloppet, läs mer på ;
http://www.vasaloppet.se/lopp/skidlopp/vasaloppet/seedning/
Efteranmälan kan göras senast 1 timme före start på respektive startplats. Gärna betalning via Swish 1235947361.
Nummerlappar
Hämtas på respektive startplats senast 1 timme före start.
Transport
Bussar avgår från Bergeforsen till start Mellberg och Bredsjön kl. 08.30. Kostnad 50 kr erläggs vid påstigning.
OBS! Obligatorisk föranmälan senast fredag före tävlingsdag via mail eller telefon enl följande;
Tel.060-579898, Fax 060-583717,
Mail; [email protected]
I tävlingavg. ingår:
Vätska och bullar vid vätskekontroller och målgång. Transport av överdrag till målplatsen i Bergeforsen
Diplom + resultat
samt omklädning och dusch vid målet.
De som vill ha Diplom och resultatlista hemskickade får beställa det efter målgång. Gäller endast 46 km .
Avgift 50 kr kontant vid beställning.
Tävlingsregler
SSF:s tävlingsregler gäller
Arrangörer
Bergeforsens SK & Ljustorps IF
Information
Kansli 060-579898 fax 060-583717
www.medelpadclassicski.se
Huvudsponsorer
SCA Skog AB
Necon