Är flyktingsituationen en samhällskris?

Var/är flyktingsituationen en samhällskris?
Maria Stenström
Forskningsledare, FOI
Fotograf: Tomislav Stjepic
Först, tänk på att:
•
•
•
•
Migration är en het fråga
Asylmigration är en ännu hetare fråga
Allt vi säger om migration kan tolkas som ett ställningstagande
Det går knappast att vara ”neutral”
• Vi talar om människor som söker skydd
Vad tänker jag prata om?
• Ordval
• Vad hände(r)?
• Vad skulle kunna trigga en samhällskris?
Medierna och ”flyktingkrisen”
Undersökningsperiod: 12-25/11 2015
Källa: Ordval som avgör, Tiden nr 1 2016
Vad var det som hände hösten 2015?
Källa: Migrationsverket
Fotograf: Tomislav Stjepic
Och vad hände sen?
• Gränskontroller och stängda gränser i Europa (18 november 2015- )
• Avtal mellan EU och Turkiet (18 mars 2016)
• Sverige
–
–
–
–
–
Gränskontroller (12 november 2015)
ID-kontroller (4 januari 2016)
Försämrade villkor vid avslag (1 juni 2016)
Begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd (21 juni 2016)
Ökade krav på försörjning vid familjeåterförening (20 juli 2016)
Fakta: Asylsökande 2014-
Källa: Migrationsverket
Asylmigrationsprocessen är
komplex…
Aktörer
Källa: Migrationsverket
Samhällets åtaganden i asylmigrationen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uppehållstillstånd
Boende
Lokal service
Ensamkommande barn
Skola och förskola
Arbete och utbildning för vuxna
Försörjning genom samhällets försorg
Hälso- och sjukvård
Folkbokföring m.m.
Familjeåterförening
Återvändande
Fakta: Asylsökande 2011-2016
140 000
Kvinnor / flickor
Män / pojkar
Barn
varav ensamkommande barn
2013
2014
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2011
2012
2015
2016
Fakta: Beviljade uppehållstillstånd
10 896
2016
2015
10 758
2 791
4 327
39 027
37 279
Anknytningar
36 645
Asyl
71 571
Totalt: 150 530
24 709
26 998
Totalt: 114 471
Källa: Migrationsverket
Faktasummering
•
•
•
•
•
Antalet asylsökande har sjunkit kraftigt sen hösten 2015
Många asylsökande har fått (tillfälliga) uppehållstillstånd
Många asylsökande väntar fortfarande på beslut
Kravet på återvändande har ökat
Alla kommuner är enligt lag skyldiga att ta emot människor som
fått uppehållstillstånd
Detta händer i kommunerna…
”Kommunen är en av dem som har tagit emot flest flyktingar i Sverige. Men nu
stänger Hultsfred flyktingmottagningen. Nyinflyttade får inte längre bidrag till
mat eller hyra. Den som går hungrig får hämta matkassar hos en frivilliggrupp”
DN 170113
”Täby kommun blir den andra kommunen i Stockholm som nu går ut och säger att man
inte kan ta emot fler nyanlända.
– Det är stopp, det finns inga möjligheter att ta emot fler, säger Leif Gripestam (M),
kommunstyrelsens ordförande”
DN 161115
”Skånes kommuner hinner inte ordna bostäder åt de
flyktingar som placeras där”
Sydsvenskan161123
Vad skulle kunna trigga en ”samhällskris”?
•
•
•
•
•
•
Nationella beslut – kommunalt genomförande?
Bostadsbristen?
Arbetsmarknadens krav?
Dålig beredskap, kortsiktighet i beslut och planering?
Enskilda händelser?
…
Var/är flyktingsituationen en samhällskris?
Vilka värden hotas i så fall?
VAD ANSER NI?