Studieplan för klubben

Studieplan för klubben:
UTBILDNINGAR
Om facket (ung)
Om samhället (ung)
Om försäkringar (ung)
Om främlingsfientlighet (ung)
ungdomsansvarig utb.
Medlem i facket
Agera
Alla kan göra något
Kollektivavtalet
Lagar i arbetslivet
Förhandlarutbildningen
Med livet som insats
Bättrearbetsmiljö
Systematiskarbetsmiljö
Arbetsmiljöutbildning
Kassör-revisorsutbildning
Sekriterautbildning
Försäkringsutbildning
Studieorganisatörsutbildning
Jämstäldshetsutbildning
Insikter
Ledarskapsutbildning
Facklig- politisk utbildning
Klubbstyrelse utbildning
Skolinformatörs utb.
Rehabilitering "central"
Organisationsutveckling
Organiseraoch rekrytera
Avancerad förandlar utb
Ordförande utbildning
Mötesteknik
Valberedning
Uppdrag:
Namn:
___________________________________