Februari 2017

Malmö stad
GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN
Örtagårdsskolan
Läsåret 2016/17
Februari månads informationsbrev till vårdnadshavare
på Örtagårdsskolan
Från verksamheten
 Tre fredagar i januari och februari kommer en musiker, José, till
grundsärskolan. Vi får prova att spela på olika instrument, dansa och sjunga
tillsammans.
 Fredagen den 26 januari började vi på grundsärskolan ett Skapande skola
projekt - Ett År, som bygger på 12 månadssånger. Tillsammans med musiker
och rytmikpedagogerna Gitte Pålsson och Tanja, arbetar eleverna i
grundsärskolan vid fyra tillfällen med musik, sång och rörelse. Detta avslutas i
april med att alla föräldrar och syskon bjuds in till skolan där eleverna spelar
upp en konsert.
Malmö stad
GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN
Örtagårdsskolan
Läsåret 2016/17
 Årskurs två på grundskolan har arbetat med värdegrunden.
Hur är man egentligen en bra kompis?
Eleverna har tittat på film och de har fått
reflektera först själva och sedan två och två.
Därefter diskuterade de tillsammans i hela
gruppen.
Eleverna fick i uppgift att skriva ett
”kompistips”, dvs. hur man är en bra
kompis. Eleverna satte upp sina tips i ett
stort hjärta. På bilden kan ni se hur många
fantastiska tankar våra elever har om hur en
bra kompis ska vara.
 Årskurs 4-6 besöker Malmö Museer
Under flera veckor kommer år 4-6 på
grundskolan besöka Malmö Museer
för att få uppleva historia med alla
sina sinnen. Samarbetet kommer att
Från skolledningen
pågå under hela vårterminen. På
bilden berättar museipedagogen
Thomas Persson om Stormaktstiden
för elever i årskurs 5.
Malmö stad
GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN
Örtagårdsskolan
Läsåret 2016/17
Från skolledningen
Vi vill börja med att tacka för ert engagemang på vårt senaste föräldramöte. Det är
tillsammans som vi gör en bra och trygg skola för era barn.
Vi har fått två nya lärare till skolan. Anders Åkerlund som undervisar i åk. 4 och på måndag
börjar Hanna Butler lärare i textilslöjd. Vi hälsar Anders och Hanna välkomna till
Örtagårdsskolan.
Precis som vi informerade under föräldramötet är det nu viktigt att vi hjälps åt att påminna
era barn om skolans mobiltelefonförbud. Detta för att öka trygghet och trivsel på skolan.
Vi vill även informera er om att det går att sjukanmäla barnen på följande
Nummer: 0515-77 70 00. Frånvaroanmälan kan även göras på följande språk:
Engelska
0515-77 70 01
Arabiska
0515-77 70 02
Somaliska 0515-77 70 03
Pashto
0515-77 70 04
Albanska
0515-77 70 05
Sjukanmälan måste göras innan kl. 08:00. Är ditt barn sjukt under en längre period måste
sjukvaroanmälan göras på nytt varje dag. Ha ditt barns personnummer i beredskap
(10-siffror).
Under vårterminen kommer åk. 3 och åk. 6 att ha nationella prov. Den här veckan börjar åk. 6
med nationella prov i Sv/SvA.
Eftersom vintern nu har kommit till Malmö påminner vi er om att skicka med era barn varma
kläder så att de inte fryser när de har rast.
Har man anmält sig till fritidsverksamhet under februarilovet är det viktigt att man kommer
då skolan har beräknat personal och matportioner efter elevantalet. Så glöm inte att meddela
skolan om ni inte kommer.
Avslutningsvis vill vi önska er ett skönt februarilov.
Med vänlig hälsning
Skolledning och personal