Ekvationer från början 3

Ekvationer från början 3
K 10
Lös följande ekvationer.
1. 5 + 2x + 9 = 4x +2 2. 6x + 20 – 2x = 56
3. 8x + 8 = 5x + 11 4. 2x + 16 = 1 + 3x
5. 3x + 1 = 2x + 6 6. 3x + 4 = 10 + x
9. 16x + 7 + 4x = 45 + 2 8. 6x + 2x + 24 = 18x + 4 10. 82x + 5 + 30x = 35 + 12x + 270
x=6
x=9
x=1
x = 15
x=5
x=3
x=4
x=2
x=2
x=3
Kopiering tillåten • Rädda ekvationerna © Cecilia Christiansen och Askunge Thorsén Förlag AB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7. 5x + 1 = 4x + 5
45