Medlemsutbildning för dig upp till 30 år

Medlemsutbildning för dig upp till 30 år
Tid: 10-12 maj
Plats: Tällberg
Målgrupp: Medlemmar upp till 30 år inom IF Metall.
Kursledare: Robert Ekman, Monica Gonzalez och Daniel
Brogedahl.
Kursinnehåll:
Medlemsutbildningen är en av flera rättigheter för dig som
medlem och där du får lära dig om medlemskapets värde.
Ungdomskommittén i avdelningen kommer att vara med och
ansvara för en del av utbildningen. Det kommer även att
arrangeras olika fritidsaktiviteter.
Kursen kommer att vara på internat men om någon vill pendla
så är det möjligt.
Sista anmälningsdag: 26 april
Ekonomi/övrigt:
IF Metall betalar din förlorade arbetsförtjänst alla dagar.
Deltagare som under utbildningstillfället har friskift, erhåller
fritidsersättning.
Kursen genomförs som internat och det kommer att gå en buss
dit men den som vill pendla får givetvis göra det.
Vår ungdomskommitté kommer att vara med på denna
utbildning. Mer info om tider och annat får ni vid anmälan.
Om du är allergiker och behöver specialkost så anmäl det i tid.
Kom ihåg att så snart som möjligt, dock senast 14 dagar
innan kurs start söka ledigt enligt Studieledighetslagen.
Vid frågor och anmälan: Mikael Westberg
[email protected] och din studieansvarige på
arbetsplatsen.
Välkomna