Läs mer här

Workshop
Styrmedel för energieffektiva jordoch bergtransporter
Torsdag 16:e mars 2017, klockan 9:00-13:30 (inkl. lunch)
Södermalm, Stockholm - lokal meddelas senare
Projektet Energieffektivt logistiksystem för transporter av jord- och
bergmassor på Södertörn inbjuder till workshop med samtliga
projektparter. Syftet med förmiddagen är att diskutera styrmedel utifrån
de resultat som uppnåtts i projektet.
Program
9:00 Välkommen!
9:15 Projektresultat 2016
9:45
Perspektiv på transporter av jord och berg
• Sofie Pandis Iveroth, Stockholms stad
• Patrik Sandahl, Bellmans Åkeri & Entreprenad
10:15Fika
10:30Workshop
• Effektivare lastbilar
• Sjöfart
• Dynamiska materialterminaler
©iStock.com/NickolayV
12:00 Diskussion
12:30 Gemensam lunch för de som vill
13:30Avslut
Information
Anmälan senast 9/3 via Outlook.
Vänligen ange om du önskar äta lunch samt ev. specialkost
Frågor besvaras gärna av: [email protected], 0736-742 622
Varmt välkommen!
Inbjudan och program - Workshop - Styrmedel för energieffektiva jord- och bergtransporter - 20170316
Ver. 20170215